2008 registrerades 62 stycken skottskador i Socialstyrelsens patientregister. 2018 hade antalet ökat till 148 stycken. Jämfört med 2017 är det en ökning på 20 procent.

148 personer är en fördubbling jämfört med 2012 då antalet låg på 63 stycken, och börjar närma sig en trefaldig ökning jämfört med 2008. Polisen har under de senaste åren sett en trend med allvarligare skador och fler patronhylsor på brottsplatserna.

– Omhändertagandet av de här patienterna är ju lite speciellt. Man får en väldigt kort förvarning och de kräver ganska stora resurser. För det mesta så hamnar de här patienterna på en intensivvårdsavdelning och kanske på en operationssal ganska omgående, säger Anders Östlund är överläkare på Trauma och akutoperation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

LÄS ÄVEN: Fake news från SVT – påstod att antalet gängskjutningar minskat

Den ökande brutaliteten har även Lennart Adamsson, chef för Traumacentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset, märkt av.

– Vi ser inte alla här, för att många dör innan de kommet hit. Det är mer våldsamma aggressionshandlingar. Vi kan få ett förlarm, men de kommer aldrig för de är redan döda på plats. Det har förändrats, säger Lennart Adamsson.

Oftast eskorteras skottskadade av polis men i bland lämnas dessa vid akutmottagningen vilket utgör en större risk för vårdpersonalen. På nya Karolinska har man enligt Adamsson ett mer robust system som ökat säkerheten för de anställda.

Ökat våld
Mellan januari och juli skedde 182 skjutningar i Sverige, en ökning jämfört med samma period förra året då siffran låg på 164 skjutningar.

Även antalet sprängningar fortsätter att öka – 120 stycken under januari – juli jämfört med 83 stycken under samma period i fjol.