I slutet av december stängdes Ringhals 2 ned. Kritiker menade att beslutet kommer att leda till ökade utsläpp då bortfallet av energi måste kompenseras på andra mindre miljövänliga sätt. Enligt en uträkning kommer nedstängningen av Ringhals 1 och 2 att innebära kraftigt ökade klimatutsläpp.

Stängningen av Ringhals 2 omgärdades in i det sista av en intensiv debatt där SD, KD, M och L ville stoppa beslutet. Dessutom visade en hemligstämplad rapport från 2016 att Ringhals 1 – som ska avvecklas under 2020 – skulle klara drift fram till 2036 med endast ”låga investeringar”.

LÄS ÄVEN: Regeringen stänger ner reaktor 2 på Ringhals kärnkraftverk

Enligt en uträkning Danne Nordling, utredningschef och bloggare på Skattepolitiska informationsbyrån, gjort kommer nedstängningen av Ringhals reaktorer innebära en ökning av koldioxidutsläppen på 23 procent av Sveriges utsläpp, eller tolv miljoner ton.

”Varför ska vi vanliga medborgare i Sverige hålla på med att gneta med elbilar, skyhöga bensinpriser, flygskatt och andra dyra klimatåtgärder när politikerna med berått mod ökar koldioxidutsläppen med 12 miljoner ton på ett bräde?”, frågar sig Nordling.

Utsläppen på tolv miljoner ton kommer ske i andra EU-länder då elimporten från Sverige minskar och kolförbränning i exempelvis Polen eller Tyskland kommer kompensera. Det motsvarar mer än hela Lettlands utsläpp.

”Om det är bråttom med minskningarna är det därför motiverat att subventionera ’olönsam’ kärnkraft”, konkluderar Nordling.