Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft som skärper påföljden och gör häktning till regel för en person som misstänks för grovt vapenbrott. Lagändringen tillsammans med en ökning av den väpnade kriminaliteten har lett till att antalet häktningar för denna brottstyp ökat.

Under årets första fem månader häktades 148 personer för grovt vapenbrott. Det är en markant ökning jämfört med de endast 29 personer som häktades på samma brottsmisstanken förra året. Det rapporterar SVT Nyheter.

Lagändringen skedde i syfte att försöka få bukt med det eskalerande vapenvåldet inom de invandrardominerade gängkriminella miljöerna med säte i landets så kallade utanförskapsområden. Lagstiftaren ville göra det lättare för de rättsvårdande myndigheterna att få bort de vapenkriminella från gatan.

Johan Gustafsson vid polisens nationella operativa avdelning (NOA) bekräftar att detta också blivit följden av lagändringen. Samtidigt fortsätter skjutandet, inte sällan med dödlig utgång, i oförminskad takt och vapenbrotten ökar.