Igår torsdag lämnade sju personer i Kalmar – Christer Kroneld, Stefan Halldorf, Pär Adolfsson, Camilla Nilsson, Ulla Nilsson, Lotta Lindh och Jessica Rydell – in en namninsamling till socialtjänsten i kommunen. Listan uppges innehålla 194 underskrifter och kravet som ställs är att de så kallade ensamkommande flyktingbarn som fått uppehållstillstånd enligt den omdiskuterade gymnasielagen nu vid sidan om gratis skolgång också ges socialbidrag för sin försörjning. Det rapporterar Barometern (19-02-08).

Konkret handlar det för Kalmar om 19 ”ensamkommande” som tidigare fått avslag på sina asylansökningar därför att de saknar asylskäl och/eller osant har uppgett att de är minderåriga men som trots detta hållit sig kvar i Sverige i tre år. Genom en hårt kritiserad lag som förra året röstades igenom i riksdagen får nu runt 10 000 ”ensamkommande” med avslag en ny möjlighet att stanna i Sverige om de anmäler sig till en gymnasieutbildning.

Vad dessa ”ensamkommande” däremot inte med samma automatik får är socialbidrag för sin försörjning. I Kalmar har detta upprört de sju personerna i en aktivistgrupp som nu uppvaktat Socialtjänstens ordförande Cecilia Frid med en namnlista där man kräver en ändring.

”Inga konstiga krav”
– Det är inga konstiga krav. Vi vill att det ska vara jämlikt och att alla har rätt till sin skolgång. De här ungdomarna ska behandlas på samma sätt som andra ungdomar i samma situation, säger en av de sju, Jessica Rydell, som tidigare varit landstingsråd för Miljöpartiet.

Uppgift saknas i hänvisningen till likabehandling om hur många andra gymnasieelever i Kalmar som får socialbidrag. Allmänt gäller i Sverige att den som studerar på gymnasiet och inte försörjs av sina föräldrar eller arbetar vid sidan av studierna tar studielån.

Har inte sina papper i ordning
I Barometerns rapportering om namninsamlingen uppges inte heller att åtminstone fem av de ”ensamkommande” som kommunen har att hantera sedan tidigare fått socialbidrag beviljat. Åtta har fått avslag, vilket enligt Cecilia Frid beror på att de inte haft sina papper i ordning från Migrationsverket. Det rapporterade en annan lokaltidning, Östra Småland Nyheterna, så sent som i slutet av januari.

Ska i första hand söka studiemedel
Frid hänvisar i samma artikel i Östra Småland Nyheterna också till att de ”ensamkommande” har samma möjlighet som svenska gymnasieelever att söka studiemedel och att det i första hand är så man ska sörja för sitt uppehälle under studietiden.

Ska enligt gymnasielagen försörja sig själva
Vidare påpekar Frid för Östra Småland Nyheterna att det inte är upp till en kommuns socialkontor att generellt börja betala ut socialbidrag till ”ensamkommande”. Det är lagreglerat att den som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen själv ska ordna boende och försörja sig.

Frid har också ifrågasatt om det allas är socialtjänsten i Kalmar som bör ha ansvaret för att hantera dessa ”ensamkommandes” begäran om socialbidrag. Det stora flertalet har nämligen varit folkbokförda i grannkommunen Mörbylånga där det bott på Drömhotellet till dess verksamheten nyligen lades ned.

194 av 40 000
Kalmar har närmare 40 000 invånare. Av dessa är det 194 som skrivit på aktionsgruppens namnlista.