På grund av Rysslands attack på Ukraina kommer de redan höga svenska matpriserna att skjuta i höjden ytterligare. Den norska varumärkesleverantören Orkla planerar prishöjningar med tvåsiffriga procenttal i Sverige. Detta med anledning av prisökningar på el, bränsle och försvagningen av den svenska kronan.

En av de främsta anledningarna till de kommande prisökningarna sägs vara kriget som just nu äger rum i Ukraina.

– Situationen förvärras ytterligare av Rysslands invasion av Ukraina. Hade det inte varit för den hade det nog räckt med ensiffriga prisökningar. säger Henrik Julin, vd för Orkla Foods Sverige, till Dagens Industri.

Orklachefen varnar alltså för stora negativa ekonomiska konsekvenser av kriget – även för oss här i Sverige.

LÄS ÄVEN: 40 procent dyrare elräkning att vänta: ”Nödvändigt och bra”

Införs de närmaste veckorna

Prisökningarna börjar troligtvis gälla redan under de närmaste veckorna. Men enligt Henrik Julin blir det fullt genomslag först i slutet av sommaren. Då kommer matpriserna från Orklas varumärken ha ökat med de tvåsiffriga procenttal man nu varnar för.

Risken är dessutom stor att fler leverantörer kan komma att höja priserna på grund av det rådande läget. Juhlin passar även på att varna för att många mindre livsmedelsproducenter kan tvingas gå i konkurs framöver.

– Läget med bland annat kostnadsökningar som inte skådats på åtminstone 30 år kommer att vara en stor utmaning för livsmedelsbranschen. Och det finns absolut en risk att alla inte klarar sig på grund av de långa ledtiderna gentemot handelsaktörerna i Sverige. Och här är särskilt mindre livsmedelsproducenter mest i farozonen, säger Julin.

Orkla konstaterar även att den pågående elbristen är ett ytterligare hot mot svensk livsmedelsproduktion.

LÄS ÄVEN: Öl förväntas bli dyrare under året