Kriminalvården har framfört ett antal förslag till regeringen för att minska trycket på landets överbelagda fängelser. Bland annat vill de att fler dömda brottslingar ska avtjäna sitt straff med fotboja ute i samhället.

I november förra året uppmärksammade Samhällsnytt hur Kriminalvården hade informerat sina anställda om det saknas plats i landets häkten och anstalter. Anstaltsbeläggningen var då mellan 97 och 99 procent.

LÄS ÄVEN: Kriminalvården larmar: Fullt i häkten och fängelser

Enligt myndigheten kan räddningen för den nuvarande situationen vara att sätta fler dömda i fotboja. Vidare föreslår de att den nuvarande tekniken i fotbojor bör ersättas med en GPS-variant, rapporterar TV4.

I dagsläget är det inte lagligt med GPS i fotbojorna eller ens intensivbevakning genom elektronisk kontroll. Men det är något som Kriminalvården nu hoppas att regeringen ska ändra på. Detta skulle i sin tur innebära att kriminella får avtjäna sitt straff i hemmet och där det med andra ord kan fortsätta med livet och arbetet trots att straffet egentligen innebär fängelse.

”Det skulle avlasta fängelser”
Elisabeth Lager är chefsjurist på Kriminalvården och hon försöker sälja in förslagen som både en avlastning och kostnadseffektiv lösning. Detta eftersom fotboja kostar 500 kronor per dygn medan exempelvis en placering vid en anstalt i säkerhetsklass tre når 2 400 kronor per dygn.

– Det skulle avlasta fängelserna som har väldigt hög beläggning. Den ökar och det finns ingen anledning att tro att det ändras i när framtid, förutspår Lager.

Var tredje fånge utlänning
En av orsakerna till den stora överbeläggningen inom kriminalvården är att fler än var tredje fånge inte är svensk medborgare, vilket är rekordhöga nivåer. Detta har varit ett bekymmer för myndigheten under en längre.

Från regeringshåll har man försökt lösa problemet genom att avtala med de brottsdömda utlänningarnas hemländer att de ska få avtjäna sina straff där. Antalet fall där man lyckats få tillstånd en sådan lösning är dock få, ett femtiotal av de drygt 1 500 fångar det årligen handlar om som saknar svenskt medborgarskap.

Tidigare har det varit så att fotboja bara kunnat utdömas i fall där den dömde själv har ansökt om det. Kriminalvården föreslår nu att myndigheten på eget initiativ ska kunna välja ut lämpliga kandidater för fotboja.

Man vill också att fotboja ska kunna utdömas som alternativ till fängelse vid påföljder upp till ett år. Idag är gränsen sex månader.