Tidöregeringen har, mycket på initiativ av Sverigedemokraterna, aviserat ett ”paradigmskifte” i kriminalpolitiken med betydligt hårdare tag för att få bukt med den eskalerande och i huvudsak invandringsrelaterade grova gängbrottsligheten. Men nu sätter sig Kriminalvårdens generaldirektör på bakhasorna och kräver i stället att straffen sänks.

Medan svenskarnas brottslighet sjunker, ökar den dramatiskt inom framför allt asylrelaterade utomvästliga invandrargrupper. Polisen klarar inte längre av att upprätthålla lag och ordning och varje år sätt nya rekord i antal dödskjutningar och sprängningar.

LÄS ÄVEN: SD:s invandrings- och kriminalpolitik bäst enligt väljarna

Hårdare tag aviserade och förväntade

I valet i höstas ökade Sverigedemokraterna sitt väljarstöd, mycket på grund av att partiet anses äga invandrings- och kriminalpolitiken – två områden som numera är intimt sammanflätade med varandra. Tack vare SD:s framgångar kunde en ny regering ta plats i Rosenbad trots att de tre övriga partierna i underlaget backade.

Förväntningarna har varit höga på att den tidigare och länge förhärskande vänsterliberala kriminalpolitiken skulle få respass tillsammans med de rödgröna partierna från maktens taburetter. Saft och bulle skulle ersättas med vatten och bröd.

LÄS ÄVEN: C-politiker ömmar för gruppvåldtäktsman: ”Hade maximal otur, jättejobbigt”

Kriminalvårdschefen sätter sig på tvären

En rad reformer i den riktningen har också föreslagits och/eller är under utredning. Men regeringen tvingas nu även brottas med vad många kritiserar som ”myndighetsaktivism”, där tjänstemän inom förvaltningen med annan partibok motarbetar de kriminalpolitiska förslagen.

Det senaste exemplet i raden är Kriminalvårdens av Socialdemokraterna tillsatte generaldirektör Martin Holmgren. Han har tidigare gått i klinch med borgerliga opinionsbildare i den offentliga debatten, bland annat i frågan om myndighetens rekrytering utifrån genus och mångfald i stället för traditionella meriter.

Nu kör Holmgren klackarna tvärt i marken i protest mot Tidöregeringens tuffare kriminalpolitik. Trots att det brinner i knutarna kräver han att de aviserade reformerna ska skjutas på framtiden – om de överhuvudtaget ska genomföras. Helst vill han se en utveckling i motsatt riktning.

LÄS ÄVEN: Kriminolog avlivar vänstermyter om brottslighet

Vill ha sänkta straff och fler permissioner

Holmgren föreslår sålunda sänkta straff i stället för skärpta och fler permissioner i det fria för brottslingarna i stället för färre. Han anser också att det bör bli mer regel än undantag att brottslingarna slipper skaka galler och i stället får vistas i det fria försedda med elektronisk fotboja.

Utöver de ideologiska invändningarna menar Kriminalvårdens generaldirektör också att det finns praktiska hinder. Fängelserna är redan till följd av den eskalerande brottsligheten överfulla och en stadigt ökande andel utgörs av personer med utländsk bakgrund som i många fall inte ens är svenska medborgare.

LÄS ÄVEN: JO-krav: Barnanpassa polisarresternas celler

Tror sig inte kunna klara uppdraget

Kriminalvården kommer helt enkelt inte att klara av att bura in alla dömda och alla brottslingar ska lagföras och dessutom dömas till strängare straff än tidigare, hävdar Holmgren. Något utrymme för en strängare kriminalpolitik ser han inte att det finns på mycket länge:

– Vi är i ett pressat läge, och kommer att vara i en svår situation under många år framöver.

Det pressade läget innefattar även att många anstaltsanställda slutar. Att jobba med det nya grövre och demografiskt annorlunda klientelet intagna upplevs av många som alltför betungande och riskfyllt. Personalflykten kommer i en tid när det i stället skulle behövas kraftiga personella förstärkningar.

LÄS ÄVEN: Regeringen och SD aviserar straffskärpningar mot gängvåldet

Kan behövas 5 000 nya fängelseplatser

I planeringen har det tagits höjd för att tuffare tag mot brottsligheten kommer att kräva ett part tusen nya fängelseplatser. Men enligt Holmgren är det ändå alldeles otillräckligt.

Den grova gängrelaterade brottsligheten i Sverige har ökat i sådan omfattning att dessa platser kommer att fyllas i ett nafs om SD och de tre regeringspartierna driver igenom sin politik. På Kriminalvårdsmyndigheten har man på Holmgrens uppdrag gjort egna beräkningar.

Dessa indikerar att det kommer att krävas uppemot 5 000 nya fängelseplatser för att sätta alla bakom lås och bom som inte borde vistas fritt i det öppna samhället. Det är en fördubbling av Sveriges nuvarande fängelsekapacitet. Och det är lågt räknat eftersom inte alla reformer i Tidöavtalet är medtagna.

– Man kan säga att det är lågt räknat. Det finns ett antal av de här reformerna som tillkommer med stora siffror, men som vi inte kunnat räkna på, förklarar Martin Holmgren i en kommentar till Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Advokatsamfundet: Sverige ”totalitärt” med Tidöregeringens politik

Uppmanar regeringen: ”Tänk annorlunda”

Holmgren riktar nu en uppmaning till regeringen att ”tänka annorlunda”, helst tvärtemot hur man nu tänker. Framför allt vill generaldirektören se färre frihetsberövande straff och fler som får ströva fritt omkring på gatorna endast övervakade elektroniskt.

– För att få plats i både häkten och anstalter behöver man utreda andra typer av reformer och lätta på trycket, anser han.

Men det räcker ändå inte. Holmgren manar därför regeringen att tillsätta en utredning om hur man kan införa kortare straff för en rad brott. Och för de som ändå måste skaka galler vill han se ”kraftigt utökade möjligheter till permissioner”. Betydligt fler syndare ska hamna på Frivårdens bord.

LÄS ÄVEN: Poliskvinna hade sex med häktad och läckte hemlig info: ”Vill visa medmänsklighet”

Inte ”mjukare”, bara ”mer nyanserad”

Den av socialdemokraterna tillsatte generaldirektören vänder sig dock mot att det han föreslår ska ses som en ”mjukare” kriminalpolitisk linje. Själv vill han i stället kalla den för ”mer nyanserad”. Han hoppas och tror att svenska folket dom röstat för hårdare tag ändå skulle uppskatta den här kriminalpolitiska ”nyanseringen”.

– Sen om de politiska beslutsfattarna i slutändan delar den bedömningen vet jag inte, tillägger han.

Holmgren vidhåller dock sin övertygelse ytterligare, om att regeringen måste överväga mjukare straff i stället för hårdare i många fall. Att det blir billigare för skattebetalarna att ha fler kriminella i frihet ser han som ett starkt argument.

– Det är en avsevärd skillnad i vad det kostar att ha någon inspärrad på anstalt och att ha vederbörande i insats inom frivården.

LÄS ÄVEN: JO: ”Ovärdigt” att kriminella måste dela rum på anstalterna

Lyxtillvaro för fångar inte längre självklar

Övergången från saft och bulle till vatten och bröd innebär också ett krav från regeringen att minska dygnskostnaden för fängelsevistelse. Det är inte säkert menar man att fångar ska kunna påräkna en tillvaro som på ett ordinärt hotell när man buras in, med egen TV och spelkonsol på rummet och den bästa menyn på matsedeln.

Regeringen vill dra ned på fängelselyxen för att frigöra mer pengar till att bygga ut antalet fängelseplatser. Det ska också ske en förtätning genom att fler fångar ska dela celler. Att få eget enkelrum kommer inte att vara självklart. Krav har dock kommit inifrån anstalterna att varje cell då måste utrustas med två TV-apparater för att undvika bråk mellan de samboende.

LÄS ÄVEN: JO-kritik mot häkte som lät intagna sova på madrass på golvet

Ökade kostnader på 11 miljarder om året

Enligt Kriminalvårdens kostnadsberäkning kommer det att behövas ett tillskott på drygt 11 miljarder kronor per år för anstalter och frivård för att ens komma i närheten av att klara av den ökade belastning som en strängare kriminalpolitik innebär. Hur mycket av den summan som kan skäras bort genom enklare standard för fångarna framgår inte.

De reformer som Holmgren ser som viktigast att Tidöregeringen omprövar är de om att häktning ska vara regel och inte undantag, att villkorlig frigivning efter att endast två tredjedelar av strafftiden ska vara undantag och inte regel. Han tycker också illa om att unga grovt kriminella inte ska få samma straffrabatter som idag och att straffen för vålds- och sexualbrott skärps.

LÄS ÄVEN: Kartläggning: Fängelserna tas över av de kriminella