Den 31-årige gängkriminelle ledaren Eddie ”Fifty” Jobe från ’utsatta’ Biskopsgården i Göteborg döms till tre års fängelse för grov utpressning i miljonklassen mot en arabisk familj i Stockholm. En jämnårig mäklare, Danial Gandomani, bosatt i Solna norr om Stockholm döms som medskyldig till fängelse i 2 år och 6 månader.

Domen i Göteborgs tingsrätt föll på tisdagen. Männen döms för att ha utpressat personer i Stockholm på 1,2 miljoner kronor, pengar som Jobe och Gandomani lämnat över till en son i familjen för att ”investera”. Sonen gav uppdraget vidare till en annan person som i stället valde att försvinna med pengarna.

Ur Jobes och Gandomanis synvinkel var sonen och resten av familjen därmed återbetalningsskyldiga och när de inte betalade utsattes de för mordhot. Föräldrarna valde att lämna Sverige men sonen och ett syskon till honom bor fortfarande kvar. Sonen som vittnat har nu fått skyddad identitet inom ramen för polisens personskyddsprogram

Varifrån pengarna ursprungligen härstammade är oklart. Båda de dömda männen har nekat till brott.

Eddie Jobe har sedan tidigare ett digert brottsregister och är i ett flertal domar dömd för bland annat olaga tvång, grovt häleri, grovt penningtvättsbrott, grov olovlig körning, stöld, brott mot knivlagen, misshandel, olaga hot, dopningsbrott, försök till stöld, narkotikabrott och grovt vapenbrott.

Jobe ingick tidigare i den så kallade Vårvädersligan som senare splittrades upp i Jobe-falangen och Kastrati-falangen som därefter har legat i fejd med varandra och utfört diverse mord och mordförsök både i Sverige och utomlands.

Jobe har också ett förflutet i den hårt kritiserade organisationen Pantrarna som påstår sig bedriva klasskamp i utanförskapsområden och som fått starkt stöd från vänstergrupper i Sverige och som även omfattande positiv mediebevakning. Bland annat har SVT gjort en hyllningsdokumentär om organisationen.

Danial Gandomani är tidigare dömd för misshandel och skadegörelse.