Den estlandsbaserade kryptovalutaplattformen är den första i världen att erkännas för bästa praxis inom dessa kritiska områden, vilket innebär att antalet ISO-certifieringar är fyra stycken.

TALLINN, ESTLAND – FintechX OÜ har fått ISO37301-certifiering för efterlevnadshantering och ISO37001-certifiering mot mutor för sin Kriptomat-kryptovalutaplattform.

Kriptomat är den första kryptovalutabörsen som har fått ISO-certifiering inom dessa två nyckelområden.

”Kriptomat har åtagit sig att tillämpa bästa praxis och ha en kultur av kontinuerlig förbättring”, säger Dejan Davidović, operativ chef och integritetshandläggare. ”De nya certifieringarna visar vårt engagemang för att vara en pålitlig plattform i en bransch som alltför ofta är föremål för skrämmande rubriker om bedrägerier och tvivelaktiga metoder. De tjänar som en hög ribba för andra kryptoplattformar att följa.”

De nya certifieringarna bekräftar FintechX:s ledande ställning när det gäller att sätta goda standarder inom krypto-, Web3- och fintech-branschen. Kriptomat har tidigare fått ISO9001-certifiering för kvalitetshantering och blev 2020 Europas första kryptoplattform som fick ISO27001-certifiering för hantering av informationssäkerhet.

”Organisationer och individer vill arbeta med företag som de kan lita på”, konstaterar Howard Shaw, som var ordförande för den tekniska kommitté inom ISO som utvecklade standarden 37301. ”Förtroende bygger på en företagskultur där man gör rätt saker, där varje anställd bidrar eftersom de förstår och tror på vikten av det”, sade han. ”Centralt för detta är ett gott ledarskap och tydliga värderingar, som måste komma uppifrån.”

”Alla ISO-standarder som vi implementerar är resultatet av ett strategiskt ledningsbeslut för att bygga en hållbar verksamhet genom att successivt ta itu med nyckelområdena”, säger FintechX:s chefsjurist Irena Dimitrič, som har lett implementeringen av standarderna. ”Först såg vi till att vårt företag återspeglar vårt engagemang för en säker och tillförlitlig miljö genom att införa ett ISO-hanteringssystem för informationssäkerhet. För det andra uppgraderades vår policy för kundfixering med en ISO-certifiering för kvalitetsledning 2021. I år, mitt i alla regeländringar och nya AML-bestämmelser i Estland, ville vi föregå med gott exempel genom att offentligt kommunicera vår hängivenhet till regelefterlevnad och en mutfri miljö.”

Den externa revision som ledde till Kriptomats certifiering genomfördes av Slovenska Bureau Veritas, en världsledande aktör inom testning, inspektion och certifiering.

Om ISO-certifiering

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har en global räckvidd och består av nationella standardiseringsorgan i mer än 160 länder. Internationella organisationer, statliga och icke-statliga, samarbetar med ISO för att dela med sig av kunskap och erfarenhet och samla in bästa praxis från marknaden, som sedan samlas in i ISO-standarder.

ISO-erkännandet baseras inte på en ögonblicksbedömning som visar att en organisation har uppfyllt kraven vid en viss tidpunkt. Certifikaten tilldelas i stället organisationer som inför rutiner och riktlinjer för att säkerställa att affärsprocesserna hanteras, utvärderas och förbättras över tid. Kriptomats fyra ISO-certifikat återspeglar ett åtagande att dokumentera affärsprocesser, se över dem regelbundet och uppdatera dem för att möta förändrade förhållanden och ständigt ökande interna förväntningar.

Om Kriptomat

Kriptomat grundades 2018 och har revolutionerat kryptovaluta världen med införandet av den enklaste plattformen i Europa. Kriptomat gör digital finansiering så enkel att alla kan få tillgång till den frihet, rättvisa och infriande som krypto representerar. Hundratusentals kunder över hela Europa litar på Kriptomat när de bygger och förvaltar sin kryptoportfölj.