Sverige blir en av de stora nettobetalarna till den europeiska så kallade återhämtningsfond som ska hjälpa ekonomiskt coronakrisande länder tillbaka på fötterna i spåren av pandemin. Sveriges bidrag till fonden blir 3,5 procent av BNP, vilket motsvarar cirka 175 miljarder kronor. Det rapporterar media på plats i Bryssel.

Andra stora nettobetalare till fonden blir enligt tillgängliga dokument Österrike, Nederländerna, Luxemburg, Irland, Tyskland och Danmark. Bland de stora nettomottagarna återfinns länder som Rumänien, Bulgarien. Grekland, Portugal, Slovakien, Kroatien och Lettland. Dessa länder får i flera fall stödbelopp motsvarande tvåsiffriga procentandelar av respektive BNP.

I Sverige, som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemins återverkningar på samhället, hörs nu protester mot den centralt EU-beslutade fondens belopp. I en kommentar på Twitter skriver Sverigedemokraternas gruppledare i EU-nämden Martin Kinnunen att den summa på runt 175 miljarder kronor Sverige förväntas betala är ”helt oacceptabel” och att han förutsätter att regeringen säger nej.

Statsradion vilseleder

På torsdagen rapporterade Sveriges Radio att Sverige kommer att erhålla 50 miljarder kronor från EU:s återhämtningsfond. Man skriver samtidigt att de länder som får mest pengar från fonden är Italien, Spanien och Frankrike.

Statsradion har emellertid inte tagit hänsyn till vad respektive land ska betala in till fonden. Som framgår av tillgängliga dokument blir bilden en helt annan när mer rättvisande siffror av nettobetalare och nettomottagare redovisas.