I Sifos fjärde augustimätning är förändringarna små. KD:s kräftgång tycks dock vara bruten och partiet ökar nu i nästan samtliga mätningar.

V 9,1 (-0,4)
S 26,2 (+0,8)
MP 5,8 (-0,3)
SD 18,5 (-0,1)
C 9,3 (-1,0)
L 5,8 (-0,1)
KD 5,5 (+0,8)
M 17,9 (+0,3)

2 699 personer intervjuades under perioden 21-26 augusti.