I den senaste opinionsmätningen var Moderaterna näst största parti, tätt följt av Sverigedemokraterna. Samtidigt som Kristersson uppger sig vilja samverka med SD i vissa frågor vill han inte samarbeta med dem i en regering. Han menar att det finns ”uppenbara skäl” till detta.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, som tidigare försökt distansera sitt partis politik idag från Fredrik Reinfeldts ”öppna hjärtan”-politik hyllar nu sin företrädare. Kristersson, som satt i Reinfeldts regering i fyra år, menar att man kan lära sig ”Mycket!” av honom. En intervju i SvD avslöjar att de två fortfarande har tät kontakt och att Reinfeldt är generös med ”goda råd”.

Efter valet hoppas Kristersson kunna bilda en borgerlig regering, gärna tillsammans med Kristdemokraterna, men han ser även Liberalerna och Sverigedemokraterna som viktiga samarbetspartners. Dock vill han inte att SD ska ingå i regeringen.

”Uppenbara skäl att SD inte kan ingå i regering”

Den främsta anledningen till detta uppger Kristersson är att partierna inte har samsyn i vissa frågor. Han uppger att ekonomisk politik, rättspolitik och internationell politik är frågor som han inte är villig att ”äventyra”.

– Det finns frågor där vi i dag inte vet att vi skulle enas. Jag tänker inte låta en regering bli handlingsförlamad för att den inte kan enas i viktiga frågor, säger han.

Tidigare har Kristersson nämnt skillnader i utrikes- och säkerhetspolitiken som hinder för Sverigedemokraterna att ingå i en M-ledd regering. Dessa skillnader har dock minskat i och med att SD, som tidigare varit för ett alliansfritt Sverige, på senare tid svängt i frågan och öppnat för medlemskap i Nato. Trots detta menar Kristersson att det finns ”uppenbara skäl att SD inte kan ingå i regering”.

”Saknar erfarenhet av samarbete”

En annan anledning till varför han inte vill att SD ska ingå i en regering hävdar han är att ”varken vi eller de har någon erfarenhet av tätt samarbete”. Det ironiska i att det är svårt att få erfarenhet av samarbete när ingen vill samarbeta menar Kristersson med tiden kan avhjälpas genom att hans potentiella regering istället ska samverka ”tätt och respektfullt” med SD i frågor där det råder samsyn.

På frågan om M någonsin i framtiden kan bilda regering med SD svarar Kristersson:

– Jag tänker inte sia om regeringsbildningar om fyra, åtta eller tolv år. Jag tänker bilda regering långsiktigt men jag kan inte säga i dag att jag vågar blicka in i framtiden på det sättet. Men politik är dynamiskt. Jag har inga sådana planer nu.