Traditionellt har det främst varit bekännande kristna föräldrar som satt sina barn i kristna friskolor. Men på senare år har söktrycket från andra grupper ökat markant. Det som lockar även icke-religiösa är dessa skolors traditionella värderingar och den studiero och kvalitet i undervisningen som alltmer saknas i vanliga skolor. Det rapporterar Världen Idag.

Rapporterna om kaos i skolan duggar numera tätt och många föräldrar letar efter ett tryggt alternativ för sina barn – utan våld och hot, utan droger, utan sexuell förnedring av flickor och en miljö där traditionella svenska värderingar och etik förmedlas till eleverna. Detta tycker man sig hitta hos de kristna friskolorna.

Trendbrott

Världen Idag har talat med Bo Nyberg, ordförande i Kristna friskolerådet och styrelsemedlem i Friskolornas riksförbund. Han bekräftar att ett trendbrott skett. Där sekulariseringen lett till att kyrkor och andra kristna forum tappar, ökar tvärtom intresset för de kristna friskolorna.

Enligt Nyberg har även tidigare föräldrar som inte är troende men som varit missnöjda med den skola deras barn gått i och velat byta, vänt sina blickar mot kristna friskolor. Det som är nytt är att sådana föräldrar nu i allt större utsträckning har dessa skolor som förstahandsval redan innan barnen påbörjat sin skolgång.

Värderingar och kvalitet

Den skepsis som många föräldrar tidigare känt mot det som man uppfattar vidskepliga religiösa överskuggas nu allt oftare av en lockelse till trygghet och tradition, ordning och redan och undervisning med god kvalitet som man känner att de kristna skolorna kan erbjuda och som man upplever i allt högre grad lyser med sin frånvaro i den vanliga skolan. Det handlar både om värderingar och kvalitet, förklarar Nyberg.

Någon draghjälp och reklam från beslutsfattare och myndigheter får de kristna friskolorna sällan. Där är fortfarande vänsterorienterat ”progressiva” idéer förhärskande norm. I stället sprids ordet föräldrar emellan i civilsamhället – de flesta som kontaktar en kristen friskola säger sig ha fått den rekommenderad av någon annan förälder.

Valfrihet i skolan viktigt

I den offentliga debatten utmålas friskolorna ofta något negativt, med aktörer som tar ut vinster och som något för de privilegierade. Enligt en färsk opinionsundersökning som Nyberg hänvisar till är valfrihet i skolan dock viktigt för nästan alla föräldrar – 80 procent svarar att de vill ha möjligheten att byta skola för sina barn om man är missnöjd med den de går i.

Nyberg hoppas nu på att den nya trenden ska leda till att det etableras ett kristet friskolealternativ i samtliga landets kommuner. Han menar att alla mår bra av att del av de kristna värderingarna, vare sig man tror på Gud och Jesus eller inte.