➤ STATSBUDGETEN Regeringen aviserar att man i budgeten för nästa år skjuter till 115 miljoner kronor i ett försök att minska inflödet av olagliga vapen och narkotika i landet. Tullverket menar dock att budgetförstärkningen inte ens räcker för att behålla verksamheten på dagens nivå och undvika ytterligare kraftiga personalnedskärningar. Även oppositionen är kritisk till att regeringen bluffar om höjning av anslagen.

Som en följd av Sveriges medlemskap i EU och Schengen och de besparingar som gjorts på Tullverket och övrigt gränsskydd, har den internationella gränsöverskridande kriminaliteten kunnat flytta fram sina positioner och illegala vapen och narkotika mer eller mindre fritt lunnat strömma in i landet. Konsekvenserna syns bl.a. i en blomstrande narkotikahandel – framför allt i landets många s.k. ”utanförskapsområden” – och i en kraftig eskalering av väpnade gänguppgörelser, varav många relaterade till maktstrider om kontrollen över den lukrativa narkotikamarknaden.

Lovar mer pengar
Finansminister Magdalena Andersson (S) säger i ett uttalande att regeringen nu ”vill stärka och säkra Sveriges gränser, så att det inte kommer in illegala vapen och droger. Vi tycker det är viktigt att ha kontroll över vilka varor som kommer in i Sverige”.

För det ändamålet öronmärks 115 miljoner kronor i budgeten för nästa år. Regeringen nämner också det ökade islamistiska terrorhotet som ett skäl till att förstärka Sveriges gränsskydd.

Totalt handlar det om en budgetförstärkning på drygt en halv miljard kronor fram till 2021. Pengarna ska bland annat gå till Tullverket så att fler kontroller kan göras vid gränsen för att ”minska införseln av vapen och narkotika”.

Vill minska, inte stoppa
Det är oklart hur stor regeringen tror att denna minskning kan bli, men formuleringen ”minska” indikerar att man inte har satt upp någon nollvision eller prognostiserar att den aviserade budgetförstärkningen ska leda till något stopp för denna typ av gränsöverskridande kriminalitet.

På Tullverket välkomnar man de extra pengarna men säger samtidigt att det är mindre än vad man begärt för att kunna fullgöra sitt uppdrag ens på dagens nivå. Det skulle enligt Tullverket behövas ett tillskott på 543 miljoner till 2020 är bara för att kunna behålla nuvarande personalstyrka.

Ingen verklig höjning av anslagen
Utan de nya pengarna skulle Tullverket, utöver tidigare personalminskningar, ha tvingats säga upp ytterligare 100 personer. Med den summa som regeringen nu aviserat blir det färre uppsägningar. Men någon förstärkning av Tullverkets resurser blir det alltså inte, endast en mer begränsad försämring.

Magdalena Andersson väljer att kringgå kritiken från Tullverket om att det pengarna inter räcker och att man fortfarande kommer att behöva säga upp personal. Enligt finansministern är det ”upp till myndigheten hur man använder pengarna”. Frågan om vad annat Tullverket kan dra ned på för att slippa minska på personalen, kan Magdalena Andersson inte besvara.

Oppositionen kritisk
Från oppositionspolitiskt håll synar man regeringens ”bluff” och konstaterar att budgetförstärkningen i själva verket inte är någon förstärkning alls. Vad regeringen nu gör är bara att backa från de kraftiga nedskärningar på Tullverket som man tidigare aviserat. Regeringen backar dessutom inte hela vägen, man minskar bara på neddragningen.

Bland Liberalerna har påtalat att de extra anslag som regeringen nu aviserar i stället borde marknadsföras som att regeringen delvis backar från tidigare aviserade nedskärningar. Än mer kritisk till Magdalena Anderssons bluff är man inom Sverigedemokraterna, som i många år krävt riktiga och kraftfulla förstärkningar av tullen och gränsskyddet för att stoppa införseln av olagliga vapen och narkotika, utan att få något gehör från regeringen.