Det råder febril aktivitet runt de gasledningar som brustit i Östersjön i svensk ekonomisk zon. Och Kustbevakningen uppger att man komma att ingripa mot personer som försöker ta sig i närheten av de läckande ledningarna.

Sedan i måndags har ett område på fem nautiska mil från de brustna gasledningarna i svensk ekonomisk zon varit avspärrade efter beslut från Åklagarmyndigheten. Avspärrningen innebär att det är förbjudet att ”framföra fartyg, ankra, dyka, fiska, framföra undervattensfarkost eller genomföra geofysiska karteringar” inom området.

Enligt AIS-data har ett flertal svenska myndighetsfartyg befunnit sig på platsen under onsdagen. Dels de båda fartygen KBV 002 Triton och KBV 003 Amfitrite från Kustbevakningen. Dessutom patrulleras luftrummet av Kustbevakningens flygplan.

Kustbevakningen

Flottan på plats

Även svenska flottan är på plats med flera fartyg. Ett av dem är Röjdykarfartyget HMS Sturkö, ett annat ubåtsräddningsfartyget HMS Belos – flottans största örlogsfartyg.

LÄS ÄVEN: Svenska marinen patrullerade området kort innan gasläckorna uppstod

HMS Belos. Försvarsmakten

Kustbevakningen skriver på sin hemsida att man inte går ”närmare in på de arbetsuppgifter som eventuellt utförs i samband med gasläckorna”.

Under onsdagen fortsatte det läcka gas, även om läckaget nu är betydligt mindre än tidigare.

Kan ingripa

Kustbevakningen skriver också på sin hemsida att myndigheten kan ingripa mot personer, exempelvis fartyg, som försöker ta sig in i det avspärrade området ”som om det vore svenskt territorium”.

– Hur vi skulle ingripa berättar vi inte, men vi kan agera. Det viktiga är att vi får arbeta ostört, säger Kustbevakningens presstalesperson Mattias Lindholm till Svenska dagbladet.

LÄS ÄVEN: Professor: USA sprängde Nord stream