En person arbetade som säkerhetsklassad chef på Kustbevakningen i två år. På hösten 2018 uppdagades att han ljugit om sin bakgrund och blev då av med jobbet. I år blev personen rekryterad till en känslig chefsposition inom Försvarsmakten. Detta trots att regeringen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen informerats om personens lögner.

Personen som hade en chefsposition på Kustbevakningen sökte under hösten 2018 ett jobb som säkerhetschef på en annan myndighet. Myndigheten ville gå vidare med rekryteringen av personen som har goda meriter inom både Kustbevakningen och Försvarsmakten. Eftersom tjänsten var säkerhetsklassad genomförde myndigheten en mer noggrann kontroll av personens CV.

Enligt DN:s granskning upptäcktes flera felaktigheter i personens jobbansökan. Personen påstår att den har både körkort och en universitetsexamen, men när man kontrollerat detta med universitetet han påstått sig ha en examen från, och Transportstyrelsen, visade sig ingen av uppgifterna stämma.

När man upptäckte de falska uppgifterna blev personen av med sitt jobb på Kustbevakningen – som i sin tur anmälde lögnerna till regeringen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Ljög om körkort och utbildning

Johan Norrman, Kustbevakningens operativa chef som sitter i den nationella ledningen, bekräftar felaktigheterna gällande körkort och universitetsexamen. Personen ska vid flera tillfällen ha pratat om sin påstådda examen och kommit med ursäkter för att slippa köra bil.

Trots att personen ertappades med sina lögner blev han rekryterad till en annan tjänst sommaren 2019, avslöjar tidningen, denna gång som stabschef i Försvarsmakten. Det är också en säkerhetsklassad tjänst och personen har därmed haft tillgång till hemligt material i en känslig del av Försvarsmaktens operativa verksamhet.

Anställningen blev inte långvarig

Personen blev dock inte kvar särskilt länge som stabschef i Försvarsmakten. Redan i november tillträdde en annan stabschef. Enligt uppgifter till DN beror det på att Försvarsmakten upptäckte lögnincidenten på Kustbevakningen. Försvarsmakten bekräftar att personen fortfarande är anställd men att den sedan oktober blivit fråntagen samtliga arbetsuppgifter. I ett mejl till DN skriver Försvarsmaktens presschef Philip Simon:

”Exakt vad som skett i det aktuella fallet kan jag av olika skäl inte gå in på. Men generellt sett är det naturligtvis både olyckligt och allvarligt om människor som söker sig till oss lämnar oriktiga uppgifter. Pålitlighet är ett av de allra viktigaste kriterierna när vi rekryterar personal.”