Då barnet föddes hade mamman redan lämnat Sverige. Trots det lyckades hon få ut barnbidrag under tre års tid. Nu kräver försäkringskassan tillbaka pengarna.

2017 kontaktade kvinnan försäkringskassan för att anmäla barnets födelse, detta trots att hon inte bott stadigvarande i Sverige sedan 2015. De felaktiga uppgifterna hon då lämnade gör nu att försäkringskassan kräver tillbaka pengarna inom 30 dagar, rapporterar Hallandsposten.

Myndigheten tar ingen hänsyn till att kvinnan saknar tillgångar och att hon uppger sig inte kunna tjäna några pengar i landet hon nu bor i – så inte heller att hennes sambo förlorat jobbet på grund av pandemin.

Försäkringskassans utredning visar även att kvinnan inte arbetat sedan 2014 och att hon inte har några sparade pengar.

”Ersättningen från Försäkringskassan har därmed betalats ut felaktigt”, konstaterar man.

Nästan 300 000 kronor

I beslutet väger kvinnans lögner tungt mot betalningsfrielse och man bedömer att hon visst kommer kunna tjäna pengar i framtiden.

Ifall summan på 282 454 kronor, varav 237 354 kronor motsvarar felaktigt utbetald föräldrapenning, inte finns på försäkringskassans konto i tid kommer en dröjsmålsränta på åtta procent att adderas.