Borgerliga begravningar utan några religiösa symboler närvarande är något som ökar. I Örebro förbereder man därför fler platser i ovigd jord.

Örebro pastorat erbjuder borgerliga begravningar för dem som önskar. Vid dessa plockas korset i kapellet bort.

Det ska vara efter en allt större efterfrågan på neutrala begravningar som man tagit fram lösningen. I snitt hålls ett par ceremonier i veckan där religiösa symboler plockats bort.

Ovigd jord

På kyrkogården har man också en speciell plats med ovigd jord för dem som inte vill ha någon som helst religiös koppling till begravningen. Plätten är placerad så att man inte heller kan se några religiösa symboler från den.

Enligt siffror från Svenska kyrkan var omkring 14 procent av begravningarna 2020 borgerliga, en fördubbling sedan 2010.