Samtidigt som svenska kyrkan kämpar med sjunkande intresse hos allmänheten och allt färre medlemmar som följd har man fattat beslut om en storsatsning på kyrkokansliets lokaler i Uppsala. Kyrkans hus, som byggnaden kallas, ska rustas för hela 400 miljoner kronor.

– Huset är gammalt och behöver stambyten av vatten, avlopp och ventilation. Källaren är ett jättebekymmer, det är illa ställt med betongplattan i garaget, säger Per Starke, chef för avdelningen för gemensamma funktioner i kyrkokansliet.

Enligt Starke är det en dålig affär att sälja hus med ett så stort renoveringsbehov som byggnaden har. Att pumpa in närmare en halv miljard kronor av kyrkoskattebetalarnas pengar i projektet tycker han däremot är en bra idé.

LÄS ÄVEN: Massflykt från Svenska kyrkan – 1,6 miljoner har lämnat

”En klok investering”

– Det är en klok investering på lång sikt, säger Starke till Kyrkans tidning.

Tanken är att ”så många som möjligt” av kyrkokansliets anställda ska få plats i lokalerna, samtidigt som delar av byggnaden ska hyras ut. Byggnaden som saknar kulturhistoriskt värde och uppfördes så sent som på 1970-talet var ursprungligen avsett för 280 personer men ska efter den rekorddyra renoveringen rymma 400 arbetsplatser.

I de nya lokalerna ska de anställda inte längre ha egna kontor eller fasta arbetsplatser. Istället ska det vara ett så kallat ”aktivitetsbaserat kontor” med öppna ytor. Restaureringen beräknas ta två år och påbörjas i november. Under tiden har stora delar av personalen hyrt in sig i Uppsala Nya Tidnings före detta redaktionslokaler.

LÄS ÄVEN: Hundratals kyrkor säljs när Svenska kyrkan tappar medlemmar

”Kyrkor blir moskéer”

1972 var 95,2 procent av befolkningen i Sverige medlemmar i Svenska kyrkan, sedan dess har andelen nästan halverats. 2021 låg den på 55,2 procent av befolkningen, enligt Aftonbladet.

I takt med det sjunkande antalet medlemmar har allt fler kyrkobyggnader avyttrats, under de senaste 20 åren rör det sig om ett drygt hundratal, enligt Svenska kyrkan. I flera fall har muslimska föreningar tagit över lokalerna, uppger SVT.