I svensk politisk kultur anses det självklart att riksdags- och fullmäktigeplatser tillsätts proportionellt. Liberalernas EU-parlamentsledamot Jasenko Selimovic, som har sina rötter i ett land som då hade en annan och mer totalitär politisk kultur, föreslår att den svenska regeringen frångår den principen och att vi i stället erbjuder pengar och säljer vår röst för att få fler mandat i EU-parlamentet än vad vårt lands storlek motiverar.

Samhällsnytt har tidigare rapporterat att Sverige idag har ett mandat för lite i förhållande till folkmängd jämfört med exempelvis Ungern, som har ett mandat mer trots en mindre befolkning. Förklaringen är att Sverige sedan mandatfördelningen gjordes har tagit emot stora mängder invandrare, något Ungern inte har gjort.

När Storbritannien lämnar EU kommer ett stort antal stolar att bli tomma. Det är i princip redan klart att en del av dessa kommer att användas för att justera mandatfördelningen utifrån osymmetriska förändringar i befolkningsmängd. Sverige kommer då att få ytterligare ett mandat.

Jasenko Selimovic menar dock att Sverige bör ta chansen och köpa loss ytterligare några mandat och på så sätt stärka vår ställning i EU-parlamentet utöver vad som motsvarar Sveriges befolkningsandel i unionen. Som betalning för de extra mandaten föreslår Selimovic ett erbjudande om att betala en högre EU-avgift.

Selimovic går därmed inte bara emot den grundläggande demokratiska principen om hur parlamentsmandat ska fördelas och den svenska regeringen. Han hamnar även på kollisionskurs med sitt eget parti som i EU-nämnden inför det nyliga toppmötet i Bryssel deklarerade att man anser att Sverige inte ska betala mer till EU och heller inte acceptera att bli av med den rabatt på avgiften som erhålls idag.

Selimovic försvarar sig med att Sverige i slutänden sannolikt ändå kommer att få betala en högre EU-avgift och att pragmatism därför får gå före demokratiska principer – kan Sverige tillskansa sig ytterligare platser i EU-parlamentet genom att dels erbjuda att betala mer pengar till EU och dels sälja vår ja-röst i frågan, då bör vi göra det.