Från officiellt kinesiskt håll påstås att sedan pandemins utbrott i slutet av förra året har man registrerat 83 000 bekräftade fall och 4 633 dödsfall i landet. Många har dock betvivlat uppgifterna och enligt läckta uppgifter från en databas kan det verkliga antalet ligga på långt över en halv miljon fall.

Databasen en anonym person läckt kommer från den kinesiska militärens försvarsteknologiska universitet och utgör de mest omfattande uppgifterna om virusets utbrott i Kina.

LÄS ÄVEN: UPPGIFTER: Coronautbrottet i Kina femtio gånger värre än statens siffror

Informationen innehåller 640 000 fall fördelat på åtminstone 230 städer under perioden början av februari till slutet av april.

Listat finns också koordinaterna till varje enskilt fall på sjukhus, lägenhetskvarter, hotell, stormarknader, restauranger, skolor och religiösa lokaler.

Militären mobiliserad

Det är oklart hur datan samlats in men universitet är enligt hemsidan direkt underställt militärledningen. Under pandemin har militären mobiliserats i stor omfattning och har tagit hand om sådant som att upprätthålla karantän, transportera material och behandla patienter.

LÄS ÄVEN: UPPGIFTER: WHO hjälpte Kina dölja spåren efter coronaviruset

I motsats till andra länder ska utbrottet i Kina ha nått kulmen innan rigorösa testmetoder gjordes allmänt tillgängliga. Man noterar även att kommunistpartiet ofta manipulerar data av politiska skäl.

Sedan tidigare är det känt att myndigheterna hemlighöll information om viruset för kinesiska folket och världen under sex avgörande dagar i januari.

Säkerhetsskäl stoppar publicering av databasen

Sajterna Foreign Policy och 100Reporters som publicerar informationen har valt att inte göra databasen allmänt tillgänglig i dagsläget av säkerhetsskäl men uppger att man kontemplerar hur man kan göra datan tillgänglig för forskare som studerar virusets spridning.

LÄS ÄVEN: UPPGIFTER: Viruset kom från kinesiskt labb