I Växjö kommun hittades en äldre kvinna i sitt hem, liggande på golvet. Enligt uppgift hade hon då legat där i minst tre dygn.

När kvinnan slutligen upptäcktes av hemvårdspersonal beskrivs hon ha varit förvirrad, törstig, hungrig och med rodnader på kroppen, enligt den lex Sarah-anmälan som upprättats efter upptäckten.

Under tiden kvinnan låg hjälplös har en matdistributör levererat mat till hennes dörr men uppenbarligen ignorerat att den aldrig togs emot. Maten lämnades bara utanför dörren, dag efter dag.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen, vilken föreskriver att samtliga verksamma inom äldreomsorgen eller för människor med funktionsnedsättning ansvarar för att de får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden.

Lagen kräver att den som bedriver vårdverksamheten, efter en mottagen rapport, ska utreda och undanröja missförhållanden samt risken för att de uppstår igen. Således uppger nu Växjö kommun att de bland annat infört rutiner för vad matbud ska göra om maten inte hämtats av den boende, skriver Svt.

Hur kvinnan mår idag framgår inte.

authorimage