Förundersökningen mot läkaren Staffan Bergström, som hjälpte en svårt ALS-sjuk man att dö, läggs ned. Misstankarna om medhjälp till dråp avskrivs. Bergström kan dock ändå bli av med sin läkarlegitimation. Han uppger samtidigt att den här sortens assistans till personer i liknande situation som vill dö på ett värdigt sätt är något som sker hela tiden men i det fördolda.

Det fick stor medial uppmärksamhet och politisk debatt om eutanasi i somras när svårt ALS-sjuke Per Maritz i Täby norr om Stockholm fick hjälp av läkaren Staffan Bergström att avsluta sitt liv. Det var något Per velat göra en längre tid och även bokat tid för på en klinik i Schweiz där dödshjälp är tillåtet men stoppades från på grund av corona-relaterade reserestriktioner.

Fick hjälp att dö hemma när resa till klinik i Schweiz inte kunde genomföras

När resan inte kunde genomföras som planerat ryckte i stället Staffan Bergström in och försåg honom med den dos sömnmedel som behövdes för att Per skulle somna in för gott. Medlet blandades ut i en smoothie som Per sedan själv och utan hjälp drack.

Förundersökning läggs ned – medhjälp till självmord inte brottsligt

Det är den omständigheten som åklagaren hänvisar till i sitt beslut att lägga ned förundersökningen. Det som ägt rum är i stället att betrakta som medhjälp till självmord, något som i motsats till dödshjälp inte är olagligt. Riskdagen har emellertid anmodat regeringen att ”skyndsamt” ta fram ett lagförslag som ska göra även detta till ett lagbrott.

Staffan Bergström menar att detta borde stått klart redan från början och är kritisk till att han figurerat som misstänkt för ett grovt brott så länge.

– Märkligt att det dröjt så lång tid. Det borde ha kunnat läggas ned långt tidigare. Det är solklart att jag inte gjorde något brottsligt, säger han i en kommentar till DN.

Kan ändå förlora sin läkarlegitimation

Att misstankarna om medhjälp till dråp avskrivs innebär dock inte att Staffan Bergström går helt fri från sanktioner för handlingarna. Han kan fortfarande förlora sin läkarlegitimation.

Ett ärende om detta handläggs just nu av Inspektionen för vård om omsorg (Ivo). Någon gång under våren ska Ivo ta ställning till om fallet ska drivas vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Hsan) som är den instans som slutgiltigt beslutar huruvida Staffan Bergström ska fråntas sin läkarlegitimation eller inte.

– Jag visste när jag gjorde det att jag riskerade min legitimation. Men jag ville ändå hjälpa Per Maritz. Det var det enda rätta, förklarar Staffan Bergström för DN.

Dödshjälp till svårt sjuka ”pågår hela tiden”

Vid sidan av sin yrkeskarriär som gynekolog och förlossningsläkare, som han nu gått i pension från, är Staffan Bergström också ordförande i föreningen ”Rätten till en värdig död” och en profilerad debattör i frågan om dödshjälp.

Han berättar att det är många läkare som i likhet med han själv hjälper svårt sjuka patienter att dö på samma sätt, men att de gör det i det tysta för att inte riskera fängelse och yrkeskarriär. Flera av dessa har hört av sig till Staffan Bergström efter den mediala uppmärksamheten i somras och berättat om egna erfarenheter av liknande fall.

– Det är nog tio-femton kolleger som berättat för mig att de gjort detta. Det pågår hela tiden, i det tysta, intygar Staffan Bergström.

Polariserad debatt

De som förespråkar en lagändring som öppnar för dödshjälp menar att förbudet orsakar ett utdraget lidande för många dödssjuka och fråntar dem rätten till en värdig död. De som vill ha kvar förbudet befarar att gamla och sjuka människor som upptar vårdresurser och utgör en ekonomisk belastning för skattebetalarna ska börja avlivas i mer systematisk omfattning.

Per Maritz dog på det sätt han själv ville, för egen hand och omgiven av sina nära och kära. Han ansåg att den svåra, obotliga och förlamande sjukdomen ”trasat sönder” hans liv och såg inte den tid han hade kvar innan sjukdomens förlopp skulle ta hans liv som ett värdigt sätt att leva.

– Varje morgon tänker jag: tänk om jag inte hade vaknat i dag, då hade det varit bra, berättade Per Maritz för DN dagen innan han med Staffan Bergströms hjälp avslutade sitt liv.