En läkare i södra Skåne har stämplats som patientfara av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anledningarna är oskicklighet i yrket i kombination med ”bristande förmåga att uttrycka sig på korrekt svenska”. Mannen fick tre års prövotid för att bättra på sina läkarkunskaper och lära sig språket men struntade i det. Nu får han ytterligare en chans att jobba vidare.

LÄS ÄVEN: Tandläkare prickas – skyller felbehandling på språksvårigheter

Det var år 2018 som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd slog fast att den manliga läkaren i Ystad vid flera tillfällen lämnat helt felaktiga eller svårförståeliga utlåtanden om röntgenbilder, rapporterar Kvällsposten.

Läkaren bedöms grovt oskicklig

Nämnden bedömde läkaren som grovt oskicklig efter att ha granskat 14 fall där han har utsatt patienter för säkerhetsrisker. Mannen fick därefter ett krav på sig med en treårig prövotid att vidareutbilda sig i både medicin och svenska språket.

Men någon utbildning blev det aldrig. Det framgår att mannen fick flera påminnelser och uppföljningar med information men att han har struntat i detta. IVO skriver följande om läkaren:

”I avsaknad av handledning och fortbildning befaras XX:s oskicklighet fortsatt ha betydelse för patientsäkerheten”

Kan inte korrekt svenska

Vidare framgår det även att läkaren har ställt diagnos på ett barn trots att han själv inte har tillräckliga kunskaper för att göra utlåtanden om barn. IVO anser också att det är allvarligt att läkaren inte behärskar det svenska språket:

”Avsikten med utlåtandena är att hjälpa och vägleda remitterande läkare, men om denna inte förstår undersökningsresultatet är hela undersökningen meningslös”

IVO vill se att läkarens legitimation dras in alternativt att han får ytterligare en ny prövotid att vidareutbilda sig trots att han struntat i den första.

LÄS ÄVEN: IVO anmäler läkare i Malmö – kan inte kommunicera på svenska