I Tidöavtalet föreslås att offentliganställda ska vara skyldiga att rapportera personer de kommer i kontakt med som vistas illegalt i Sverige. Men bland många läkare och lärare uppger man redan nu att man kommer vägra rätta sig efter en sådan lag.

Efter att ha haft vidöppna gränser och knappt några kontroller under åtskilliga decennier uppskattas antalet illegala invandrare i Sverige i dag till över 100 000 personer. Samtidigt får dessa skattefinansierad vård och har gjort att ett omfattande skuggsamhälle vuxit fram i kombination med en skenande brottslighet.

LÄS ÄVEN: Lärare vill undantas från krav på att rapportera illegala invandrare

I en intervju nyligen sa migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) att huvudregeln ska vara att alla offentligt anställda ska omfattas av skyldigheten och att ”det blir helt ohållbart om olika delar av det offentliga motarbetar varandra”.

Många som skulle omfattas proklamerar dock redan nu att de vägrar och den akut nödvändiga saneringen av det svenska asylsystemet ser ut att kunna bli bräcklig – chansen är större för att status quo kommer råda och de nödvändiga åtgärderna därmed bli ännu hårdare längre fram.

Offrar legitimationen

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har tolv ST-läkare skickat en skrivelse till regionstyrelsen där man bland annat skriver att ”Hela vår kropp och själ vänder sig mot förslaget”.

Andra beklagar sig över ett ”angiverisamhälle” och bland lärare har tongångarna varit ännu högre. En av dessa är Maria Wiman, Årets lärare 2019, som i en krönika nyligen skrev att hon aldrig så länge hon lever kommer att ange ett barn som vistas i klassrummet samt att hon hellre offrar sin lärarlegitimation.

LÄS ÄVEN: Tidöavtalet upprör på Migrationsverket: ”Vill bara gråta”

Även bland socialsekreterare förekommer samma slags trots.

– Det handlar om en utsatt grupp som har få ställen att vända sig till. Och då handlar det om att stötta och hjälpa, så att de kan komma ut i en mer reguljär tillvaro, säger socialsekreteraren Hjalte Lagercrantz till Göteborgs-Posten.