Förutom att ha köpt sex av prostituerade ska man även ha ägnat sig åt sexuella trakasserier.

Åtta före detta kvinnliga medarbetare vittnar om hur beteendet bland logistikpersonalen på organisationen var utbrett och företagskulturen beskrivs som ”giftig”.

Byteshandel ska även ha förekommit, där man använt medicin som betalning för sex.

Vidare beskriver man hur personal som arbetat länge utnyttjat sin ställning och missbrukat makten denna medfört.

Medelålders män med yngre kvinnor ska ha varit öppet och vanligt förekommande och det var uppenbart att det handlade om sex.

Sexuella trakasserier personalen emellan ska också ha varit vanligt, liksom Läkare utan gränser-personal som trakasserat personal i andra så kallade icke-statliga organisationer.