Trots att pandemin i vissa avseenden haft en bromsande effekt på konsumtionen så ökar konsumtionslånen till svenska hushåll i allt högre grad. Även bostadslån har ökat och 2021 såg man en ökning på 6,9% på denna typ av lån. Konsumtionslån hade en tillväxt på 3,9% i December 2020 jämfört med året innan och då har man sett en stadig ökning under de senaste fem åren, rapporterar SCB. Då skall man veta att i SCB’s statistik ingår inte sk. snabblån eller SMS lån. 

Kredit- och långivare ser en ständigt ökande efterfrågan från privatpersoner efter kapital till konsumtion och för all del även investeringar. Den efterfrågan har också fått effekten att tillgången på långivare har ökat kraftigt, vilket är både till för- och nackdel för konsumenten. Utbudet är stort men svåröverskådligt.

“Vilket är det bästa alternativet för mig?” frågar sig nog de flesta.

Aktörer som t.ex. Kredit och Finans har i mångt och mycket fokuserat på att skapa en mer lättillgänglig bild av marknadens aktörer och får numer också stor uppmärksamhet och spelar en viktig roll inom kredit och finansmarknaden.

Ibland är det nödvändigt att snabbt få lån

En hastigt uppkommen situation kan kanske inte lösas med hushållets tillgängliga medel och ett tillskott av kapital under en begränsad tid är nödvändig. Tiden finns inte att själv analysera utbudet utan en tydlig överblick av alternativen är mer eller mindre nödvändig om ett optimalt resultat skall fås.

Förmodligen vet man initialt inte vad det är för typ av kredit man kan få eller är intresserad av och därför är det en stor fördel när det finns aktörer som hjälper dig som låntagare att filtrera alla dom olika alternativ som står till buds.

När banken säger nej

När det handlar om konsumtionskrediter som är svåra att få hos den traditionella banken så är alternativen många. Det märks tydligt hos Kredit och finans som ständigt får fler och fler besök på hemsidan och det visar nog på att hushållen tacksamt använder sig av den typen av tjänster.

Det är i många fall en fördel att kunna ta ett lån eller få en kredit utan att använda sig av gängse vägar. Flera kreditupplysningar genom UC kan göra banken tveksam och då hellre neka än godkänna.

Många väljer istället ett lån utan upplysning via UC och som det nu är lätt att hitta via https://kreditochfinans.se/lan-utan-uc/ Där har man dessutom valt att endast visa kreditgivare som faller inom ramen för Finansinspektionens kontroll.

Det är nu också känt att Finansinspektionen så sent som förra året startade kontroll av långivare av konsumtionskrediter vilket rimligtvis borde innebära att det filter av långivare som redovisas av Kredit och Finans är korrekt och tillförlitligt.