I Dalarna har man bland de högsta arbetslöshetstalen bland invandrare i landet. Detta anser länsstyrelsen är svenskars rasisms fel och nu ska man försöka bekämpa den påstådda diskrimineringen.

Enligt Patric Samuelsson, strateg inom integrations- och rättighetsfrågor på Länsstyrelsen Dalarna, är utlandsföddas svårigheter med att få jobb i Dalarna ett tecken på rasism.

LÄS ÄVEN: Undersökning: Skenande rasism i Göteborg

– För det handlar om den här strukturella rasismen, eller diskrimineringen, som kanske inte individer känner till eller identifierar sig med men som man kanske bidrar till att stärka, säger han till statsradion.

För att komma till rätta med den skenande rasismen ska offentliganställda få hjälp med att motverka diskriminering i arbetslivet kopplat till hudfärg, etnicitet och religion. Detta ska man göra med den vägledning landets länsstyrelser har tagit fram, som ska kunna hjälpa exempelvis kommuner och regioner.

Majoritetsnormen

Den stora skillnaden mellan arbetslösa svenskar och invandrare gör man ”antagandet” att det beror om diskriminering.

LÄS ÄVEN: Nyanlända elever flyttades – ’rasism’ enligt MP-topp

Nu hoppas Samuelsson att individer ska få åtnjuta sina rättigheter, personer som kanske blir undanträngda av ”majoritetsnormen” och dom värderingar som finns hos den.