Skogsägaren Lennart Östlund fick sin skog konfiskerad, rapporterar Sveriges Radio. Eftersom han stridit mot beslutet riskerar han att inte heller få någon ersättning.

Om en länsstyrelse vill bilda ett naturreservat på någon annans mark måste ägaren till marken lämna ifrån sig skogen. Den som vägrar att delta i beslutet löper risk att förlora marken och dessutom inte få någon ersättning för den.

Gårdsfastigheten i norra Västmanland har skötts av Östlunds familj sedan mitten av 1600-talet. Men av den ursprungliga marken är numera en tredjedel naturreservat trots att Lennart aldrig godkänt det.

Han ser det som ”ren konfiskation” och tvisten ligger nu i Mark- och miljödomstolen. Det är enda sättet för honom att försöka få en ersättning för marken som Länsstyrelsen tagit i besittning.