Varje år anordnar Rudbeck gymnasium i Sollentuna en ”spexvecka”, där eleverna utsmyckar korridorerna utifrån olika teman. En korridor har i år dekorerats under temat frukt. En lärare på skolan pekar nu ut eleverna som rasister sedan korridoren pyntats med bananer.

– Det går att tolka på olika sätt, men utsmyckningen har rasistiska undertoner som grundar sig i rasistiska stereotyper av mörkhyade. Det är problematiskt eftersom det är en korridor där många av våra nyanlända och mörkhyade elever tillbringar sina raster, säger en lärare – som inte öppet vill stå för sin åsikt utan kräver att få vara anonym – till Aftonbladet.

– Det är förskräckligt. Framförallt när lärare har påpekat hur det kan tolkas. Från ledningshåll har man hela tiden sagt att det inte är några problem. Detta är ju tänkt att vara roligt för alla, och skolan är en plats där alla ska känna sig trygga. Men under den här veckan kan jag inte säga att det stämmer med min arbetsplats.

Flera av de elever som anordnade ”spexveckan” och nu pekas ut som rasister uppges ha brutit ihop och börjat gråta.

– Bland de som arrangerade detta finns elever som har gråtit över hur det uppfattades. Det fanns ingen sådan tanke över huvud taget, säger skolchefen Linus Nygren.

Frukttemat blev banantema

LÄS ÄVEN: Skola uppmanar nioåringar att ifrågasätta sin könsidentitet

Anonym lärare hänger ut elever i media

Den anonyma läraren har gått ut i media med sina anklagelser. Läraren kritiserar även skolledningen och menar att den inte reagerat tillräckligt snabbt. Enligt läraren vände sig ett flertal kolleger till skolledningen för att kritisera elevernas val av dekoration men fick till en början inget gehör.

Läraren hävdar att skolledningen inte reagerade förrän den bananpyntade korridoren började väcka uppmärksamhet i sociala medier och att bananerna endast plockades ner för att ”rädda ansiktet”.

LÄS ÄVEN: Elever avgör lärarnas löner med enkät

Skolchefen tillbakavisar anklagelserna

Skolchefen Linus Nygren tillbakavisar kritiken. Han menar att skolledningen inte kunde förutse att ”frukttemat” skulle kunna anses ha rasistiska kopplingar. Enligt honom gjordes kopplingen snarare till gamla barnprogram. Att det dröjde flera dagar tills bananerna plockades ner hade inte heller med uppmärksamheten i sociala medier att göra, menar han, utan snarare att man till slut gav efter för vissa lärares synpunkter.

Nygren beklagar om någon känt sig sårad över den rasistiska tolkningen av pyntet. Samtidigt påpekar han att korridoren inte enbart används av invandrarelever, dessa är inte segregerade utan utspridda över hela skolan.