När Skolinspektionen genomförde en granskning av landets skolor och hur de lär ut demokratiska värderingar i årskurs åtta och nio fick 21 av 30 skolor kritik för brister. Bland annat handlar det om att eleverna inte får diskutera frågor som numera anses kontroversiella och att vissa lärare undviker att ta upp det som ses som svåra ämnen.

Utöver en bristande undervisning i ”känsliga” ämnen har man även funnit en utbredd aversion mot homosexuella och att det finns ”mycket oroande” könsskillnader mellan flickor och pojkar.

– Sexuell läggning är en stor fråga på skolor vi varit på, säger rapportskribenten Karin Lindqvist till SvD.

Enligt Lindqvist vill många pojkar provocera och kan ifrågasätta abort­rätten.

Skillnaderna mellan skolor i städer och på landsbygden är stor. På mindre tätbefolkade platser är frågor som energi och klimat kontroversiella medan rasism och religion är känsligt i mångkulturella områden.

Antisemitism

En av skolorna i rapporten är mångkulturella Bredängsskolan som ligger i en förort till Stockholm där sex av tio har ut­ländsk bakgrund. Där är homosexualitet och heders­normer känsliga frågor.

– Hedersnormer, islamofobi och antisemitism är ingenting som dyker upp på högstadiet, utan det är saker de växer upp med, vilket är ett problem i samhället, säger SO-läraren Pär Wallin.

LÄS ÄVEN: Hotfullt på skola – elever anklagar personal för att lura dem äta fläsk

– Vi befinner oss i ett område där det är tydligt manligt och kvinnligt. Det är patriarkalt och det finns en machokultur.

Där är det vanligt att eleverna säger en sak i klassrummet och något annat på rasterna, detta för att få högre betyg.

Ytterligare ett ämne som upplevs som känsligt är Israel och Palestina.

Rasism mellan olika grupper

Många av eleverna påstår sig ha upplevt rasism, som att de bli kontrollerade av polisen, men det finns även rasism mellan olika invandrargrupper och till och med hierarkier beroende på var man kommer ifrån.

– Om vi ska sträva efter ett jämställt samhälle så är det ett problem. Jag tror att vi behöver samarbeta med vårdnadshavare för att bryta mönster de har fått med sig från utanför skolan, till exempel hemifrån.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Gängbråk på skola – polisen ingrep med batong