Ett färskt beslut av myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) slår fast att alla i en persons omgivning måste delta i rollspelet om personen ifråga vill uppfatta sig själv som ”ickebinär”, det vill säga mentalt könlös. Den som inte spelar med anses enligt DO kränka personen som därmed är berättigad till skadestånd.

En identitetspolitisk aktivist och elev på en Solvikskolan i Järna söder om Stockholm ville tillsammans med sina föräldrar slå ett slag för så kallad ickebinär könsidentifikation där man tar avstånd från båda de biologiska könen och antar en könlös eller ”gender-fluid” självuppfattning. Eleven krävde samtidigt att alla på skolan måste delta i rollspelet, bland annat genom att tilltala eleven med det påhittade pronomenet ”hen”.

LÄS ÄVEN: Lärare vägrade säga ”hen” till elev – avskedades

En lärare, Selma Gamaleldin, sade nej, varvid elevens föräldrar först gick till rektor som lovade prata med läraren. När hon stod på sig om att inte vilja delta i rollspelet anmälde föräldrarna skolan till DO som nu beviljar eleven 150 000 kronor i kränkningsersättning.

Den som anmodas betala summan är den aktuella skolans utbildningssamordnare. Om denne inte betalar senast den 1 mars kommer DO att lämna in en stämningsansökan mot samordnaren i tingsrätten. Samordnaren kan då också bli skyldig att betala höga belopp i rättegångs- och advokatkostnader.

Gäller även andra upplevda identiteter

Clas Lundstedt är pressansvarig på DO och säger i en kommentar till myndighetens beslut att fallet är det första i sitt slag som man beslutat driva till domstol. Han öppnar samtidigt för att det kan bli fler och att det inte bara är pronomenet ”hen” som lärare kan tvingas använda för att undvika att kränka eleverna utan varje tilltalsord en elev väljer på sig själv.

– Det är inte uteslutet att det finns andra tilltal som skulle kunna vara kränkande. Varje situation är unik.

Bland annat finns exempel i både Sverige och Norge på personer som upplever sig födda inte bara i fel kropp könsmässigt utan som art. De uppfattar sig själva som katter och vill att omgivningen ska göra detsamma.