Flera fackförbund i Sverige diskriminerar grovt och systematiskt arbetstagare med socialkonservativa åsikter. Nu tar man även strid för att lärare i skolan ska få hetsa mot Sverigedemokraterna.

Skolan ska bedriva politiskt neutral undervisning. De senaste 50 åren har verksamheterna dock haft en påtaglig vänsterslagsida, i läroplan, läromedel och lärarkår. Även den sistnämndas fackliga organisation, Lärarförbundet, lutar långt åt vänster och nu tar man strid för att lärare aktivt i undervisningen ska få indoktrinera eleverna genom att hetsa mot Sverigedemokraterna.

Samnytt har tidigare rapporterat om hur en gymnasielärare på Kungshögaskolan i Mjölby missbrukade sin tjänst för att bedriva vänsterpolitisk aktivism i klassrummet. I en skriftlig uppgift i samhällskunskapsundervisningen påstod läraren att den som röstar på Sverigedemokraterna eller är kritisk till att Sverige har västvärldens mest liberala invandringspolitik inte tror på alla människors lika värde, har en bristande moral och etik och förmodligen är rasist.

Elever rädda att ifrågasätta

Läraren använde även en artikel i Samnytt som underlag för sin indoktrinering av eleverna. Samnytt tog kontakt med läraren som först förnekade alltsammans men sedan, konfronterad med skärmdumpar på undervisningsmaterialet erkände men försvarade sig med att det bara rört sig om ”exempel” för att illustrera människors värderingar.

Samnytt talade även med elever som vittnade om en repressiv kultur där många kände rädsla för att ifrågasätta den här sortens politisk aktivism från lärarhåll. Det kunde leda till att man fick sämre betyg. Man valde därför att hålla tyst.

”Kollektivavtalsbrott” att inte få hetsa mot SD

Tilltaget uppmärksammades av skolledningen som för för ovanlighets skull valde att agera mot vänsteraktivism i klassrummet och utdelade en varning till läraren. Läraren kontaktade då facket som nu valt att ta strid för att det ska vara tillåtet att hetsa mot SD-sympatisörer i undervisningen och peka ut dem som rasister.

Att framställa socialkonservativa som moraliskt mindre värda menar man bör vara ett tillåtet undantag från principen om alla människors lika värde. Man stämmer därför Mjölby kommun i domstol och kräver att den vänsteraktivistiske läraren ska få ett skadestånd på 80 000 kronor för att denne av skolledningen hindrades från att bedriva hets mot Sverigedemokrater. Att stoppas från sådant menar Lärarförbundet är ett kollektivavtalsbrott.

LÄS MER: Skola lär elever att SD-väljare inte tror på allas lika värde