Företrädare för Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) slår inför det stundande valet larm om hur regeringen, regionerna och kommunerna systemtiskt missköter äldreomsorgen. I en delrapport talar man om ”allvarliga brister på systemnivå” i hela landet.

Samnytt har i ett stort antal artiklar rapporterat om missförhållandena på landets äldreboenden, om hur det sparas på de äldre för att finansierade den extremt kostsamma massinvandringen och hur man samtidigt i syfte att dölja den invandringrelaterade massarbetslösheten använder äldreomsorgen som en avstjälpningsplats för migranter som inte är anställningsbara någon annanstans men som får arbete här genom att gällande krav på kompetens och språkkunskaper frångås.

”Allvarliga brister på systemnivå”

Bilden av att den nationella omsorgsskandalen kan tillskrivas medvetna politiska beslut bekräftas av tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). I en delrapport redovisar man fynden från 50 000 journalgranskningar och 2 000 boenden och slår fast att det som sker inte kan avskrivas som enskilda incidenter utan handlar om landsomfattande ”allvarliga brister på systemnivå”.

Ivo radar upp en lång rad missförhållanden som förekommer brett överallt där man granskat. Det handlar om politiska beslut som lett till en konstant kompetens- och personalbrist på äldreboendena.

”Äventyrar patientsäkerheten”

Man upprepar kritiken från covid-pandemin där politiskt beslutade nedskärningar inom äldreomsorgen ledde till massdöd bland de äldre och att de ofta fick dö under ovärdiga former. Man nämner hur patienter med ångest relaterad till andnöd drogas ned för att det inte finns tid och personal att ta hand om dem och hur de får besked om att de ska dö och slussas iväg till palliativ vård i livets slutskede fastän de endast har lindrigare åkommor.

Annat som nämns i rapporten är hur personalen stänger av de äldres larm för att slippa bli störda och struntar i att byta blöjor på dementa och inkontinenta. Personal som inte har rätt kompetens delar ut läkemedel med följd att många äldre får fel mediciner, inte bara vid enstaka tillfällen utan hela tiden. Vad man gett patienterna dokumenteras heller ofta inte, så mörkertalet är stort.

Sammantaget beskriver man missförhållandena som så allvarliga att de äventyrar patientsäkerheten på i princip alla äldreboenden i hela landet.

Politiker struntar i att åtgärda

Man riktar också kritik mot ansvariga politiker för att ha struntat i Ivo tidigare påtalanden med åtföljande krav på att åtgärda allvarliga missförhållanden. När tillsynsmyndigheten nu följer upp dessa ärenden visar det sig att politikerna inte gjort något för att förbättra situationen för de äldre.

Ivo slår även här fast att det inte handlar om några enstaka missar från politiskt håll utan om ”grundläggande och långvariga brister i förmågan att trygga en godtagbar kvalitet och säkerhet i vården”. Man påtalar också att den svenska vården generellt ”står sig relativt väl i internationella jämförelser” men att detta inte gäller äldreomsorgen där man tvärtom säger att ”lägstanivån av vården är oacceptabelt låg.

Myndigheten flaggar redan samma dag som delrapporten offentliggörs att de missförhållanden man hittat ger anledning till att genomföra en ny och ännu djupare granskning av den politiskt relaterade vanskötseln av äldreomsorgen i Sverige.

Hela rapporten kan laddas ned och läsas HÄR.

LÄS ÄVEN: Anställda tvingade ”jobbiga” äldre sova i sin egen avföring