Var tredje kvinna har utsatts sexbrott under år 2017. 2012 var motsvarande siffra 2,7 procent. Trots den lavinartade ökningen de senaste åren står forskarna fortfarande ovetande om vad som kan vara anledningen. Enligt Anders Östlund, kriminolog i Polisregion Mitt, är ”statistiken svårtolkad”.

Varje år genomför Brottsförebyggande rådet, BRÅ, den Nationella trygghetsundersökningen, NTU, som har i syfte att undersöka människors utsatthet för brott och upplevelse av otrygghet. År efter år presenterar man skräcksiffror som visar att otryggheten ökar och särskilt bland kvinnor. Hela 42 procent i åldern 20-24 uppger att man ofta undviker att gå vissa vägar av rädsla för att utsättas för brott. Ytterligare 47 procent uppger att man ofta oroar sig för att bli våldtagen.

Den senaste undersökningen visade även att 34 procent, alltså mer än var tredje kvinna i åldersgruppen 16-24 år, uppger att man utsatts för någon form av sexualbrott under år 2017. Det kan jämföras med år 2012 när 2,7 procent av kvinnorna uppgav att man utsatts för ett sexualbrott, rapporterar UNT.

Enligt Anders Östlund, kriminolog vid Polisregion Mitt i Uppsala, är det en ”häpnadsväckande ökning som vi alla är överraskade av”. Han beskriver utvecklingskurvan som väldigt tvär, vilket anses ovanligt och därför ska BRÅ forska vidare i ärendet.

– Varför det ser ut så har jag inget svar på. Det är sådant som Brå ska titta på, säger Östlund.

Metoo har inte haft inverkan
Kriminologen förklarar även att kampanjen #metoo som startades hösten 2017 inte har haft någon större inverkan på antalet anmälningar om sexbrott. Både Östlund med kollegor hade förväntat sig att kampanjen skulle öka antalet anmälningar.