Vetenskapsmän har för första gången skapat en levande självreparerande robot från organiskt material, närmare bestämt stamceller från grodor. ”Det handlar om en helt ny livsform” hävdar forskarna. Det rapporterar CNN.

Den revolutionerande roboten/livsformen har getts namnet xenorobot efter den grodart – den afrikanska klogrodan Xenopus laevis – som det organiska materialet härstammar från. Roboten mäter endast en knapp millimeter och kan färdas inuti människokroppen och användas för medicinska ändamål. Grupper av xenorobotar kan samarbeta och de kan röra sig både genom att gå och simma.

”Ny livsform”

Det handlar om ”helt nya livsformer” menar de forskare på University of Vermont som i samarbete med Tufts University’s Allen Discovery Center har utvecklat den biologiska roboten.

Stamceller är ospecialiserade celler som har förmågan att utvecklas till olika celltyper. Forskarna har skrapat sådana celler från grodembryon och låtit dem inkubera. Cellerna har sedan skurits och omformats till specifika ”kroppsformer” designade av en superdator – cellformer som ”aldrig har skådats i naturen” enligt forskarna på University of Vermont.

Cellerna börjar sedan utvecklas och fungera självständigt – hudceller bildas och sammanfogas till en struktur och pulserande hjärtmuskelceller möjliggör för roboten att röra sig på egen hand. Xenobotarna har även självläkande egenskaper – när forskarna skadade en robot genom att skära i den, läkte den sig själv och fortsatte sedan med sin uppgift.

Enligt Joshua Bongard, en av forskningsledarna vid University of Vermont, handlar det ”varken om traditionella robotar eller någon känd djurart – det är en levande programmerbar organism”. Robotarna har inga mekaniska delar utan består helt av organiskt levande material.

Många tillämpningsområden

Tänkbara tillämpningar för robotarna är att utföra medicinska uppgifter på människokroppen, exempelvis transportera läkemedel till specifika organ i samband med behandlingar för olika sjukdomar, angripa tumörer och rensa bort plack i förkalkade ådror. Det organiska materialet minskar risken för biverkningar och andra skadliga effekter som det kan innebära att föra in föremål av exempelvis stål och plast i kroppen.

Andra tillämpningsområden för xenorobotar är bland annat att sanera radioaktivt avfall och samla in mikroplaster i haven, något som blivit ett allt större miljöproblem. Även militära tillämpningar diskuteras.

Enligt forskarna behöver de som är rädda för AI inte oroa sig. Risken för att superdatorer i framtiden ska skapa biologiska robotar som är fientliga mot människor är obefintlig menar man. Risken att ondsinta människor använder tekniken på det sättet är enligt forskarna i så fall större.