Kostnaden beräknas till en dryg miljard kronor. ”Det här är en obligatorisk språkförskola för invandrarbarn.”

Förslaget innebär att barn till nyanlända migranter ska sättas i en speciell förskola redan vid tre års ålder och åtminstone 15 timmar i veckan.

Skälet är att skolresultaten för barn i nyanlända familjer sjunker.

Enligt partiet omfattas ca 15 000 barn av förslaget.

– Invandrarbarn är naturligtvis varken bättre eller sämre på att lära sig matte, historia eller andra ämnen, men det som skiljer är att de inte kan svenska. Och därför måste vi se till att så många som möjligt kan svenska redan när de börjar skolan, säger L-ledaren Jan Björklund till Sveriges radio.

Partiet menar även att förslaget skulle innebära att den förälder som annars hade varit hemma med barnet lättare skulle kunna söka jobb och etablera sig i samhället.

Frågan är enligt Björklund så viktig att man inte kan ta hänsyn till familjers eventuella åsikter om att sätta barn så unga som tre i förskolan.

– Det här är en obligatorisk språkförskola för invandrarbarn och det är där vi ser det stora behovet, säger Björklund.