Ett samordningskansli med fem medarbetare från Liberalerna kommer att inrättas i regeringskansliet i augusti. ”Därmed är det också formellt så att L är ett stödparti till S. Sabuni eller inte Sabuni”, skriver debattören Thomas Gür.

L meddelar det formaliserade stödet i ett pressmeddelande.

Samordningskansliet inrättas för att underlätta arbetet med att genomföra de 73 punkterna i Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Organisatoriskt kommer kansliet inrättas i Statsrådsberedningen. Kansliet kommer att bestå av totalt fem politiskt anställda från Liberalerna.

Under förhandlingen av Januariavtalet förhandlades en möjlighet för Centerpartiet och Liberalerna att ha egna politiskt anställda i Regeringskansliet fram. Liberalerna har nu meddelat att man som en del i genomförandet av Januariavtalet önskar politiskt anställda i Regeringskansliet.

Thomas Gür, välkänd debattör och författare, konstaterar att L därmed är ett formellt stödparti, även med Sabuni som partiledare.

https://www.facebook.com/thomas.gur.5/posts/2539636819421162?sfnsw=cl