Världens ledande språkexperter har noterat att unga har ”fundamentalt” förändrat skriven kommunikation baserat på vad de anser är aggressivt eller kränkande.

I stället för att bara markera slutet på en mening har punkt kommit att för vissa bli synonymt med irritation eller indignation.

– Punkter hör, enligt min erfarenhet, till mycket av undantaget och inte normen i [unga människors] chattmeddelanden, och har en ny roll i att förmedla en abrupt eller arg ton, säger Owen McArdle, lingvist vid Cambridgeuniversitetet i Storbritannien.

Enligt Dr Lauren Fonteyn, lingvist på Leidens universitet i Nederländerna, innebär ett skickat meddelande utan punkt att du har avslutat meddelandet. Så ifall det läggs till tolkar vissa detta som en utebliven intonation eller negativ ton.

Känslomarkör

Hos vissa unga tolkas punkt som ”ominöst”, menar professor David Crystal, och används inte längre för at markera slutet på en mening utan som en ”känslomarkör”.

”Folk använder inte punkt, såvida de inte vill göra en poäng”, skrev han i sin bok Making a Point från 2015.

Crystal hänvisar till en studie från Binghamton University 2015 där studenter uppger att de upplever textmeddelanden med punkt som ”mindre ärliga” än de utan. I samma studie framkom det att utropstecken hade den motsatta effekten, att det gör avsändaren mer ”ärlig och engagerad”.