Linköping är på väg att förvandlas till en belägrad stad. kriminella invandrargäng gör numera regelbundet upp med vapen i hand på öppen gata och många av stadens invånare vågar inte längre vistas utomhus. Polisen står handfallen – av de sex dödsskjutningar som begåtts på kort tid har inget ännu klarats upp.

Igår inleddes rättegång i Linköpings ringsrätt mot tre män – samtliga med utomvästlig invandrarbakgrund, varav två med utländskt medborgarskap – åtalade för mordförsök i stadsdelen Ryd i Linköping den 15 september förra året där en man i 20-årsåldern – även han med utomvästlig invandrarbakgrund – sköts rakt i ansiktet på öppen gata.

Sex ouppklarade gängmord

Mordförsöket är bara ett i raden av ett stort antal skjutningar i staden det senaste året kopplat till det gängkriminella krig som pågår om kontrollen över den lokala knarkhandeln.

I det aktuella fallet överlevde offret mirakulöst – kulan gick in genom ena kinden och ut genom andra. I sex andra aktuella mordfall på öppen gata i närtid har offren inte haft samma tur. Gärningspersonerna har varit mer tursamma – polisen har inte lyckats lösa något av de gängkriminella avrättningsmorden.

Staden belägrad – boende vågar inte gå ut

Polisens handfallenhet och oförmåga gäller inte endast dessa mord utan också mer allmänt att återta kontrollen över Linköping som av många boende uppfattas som en gängkriminellt belägrad stad och krigszon. Boende vittnar om stadens gradvisa förfall och hur man numera drar sig för att lämna bostaden om man inte absolut måste.

– Vi vågar inte gå ut, vi är rädda. Det skjuts här och det skjuts där och där och där och…, förklarar en man som bott i staden i 54 år när TV4:s reporter gör ett nedslag i staden inför den aktuella rättegången, och pekar i olika riktningar mot platser där gängen gjort upp med vapen i hand.

En kvinna vittnar om att hon inte vågar släppa ut barnen att leka. På senare tid har barn vid flera tillfällen kommit i vägen för och träffats av kulor i Sverige i samband med gängkriminella uppgörelser, i ett fall med dödlig utgång. Det år sådant som normalt förknippas med länder inbegripna i krig.

Flera ”utsatta” områden

Många vill flytta från Linköping, framför allt från de områden där gängen har sina baser, men som bostadsmarknaden ser ut sitter man ofta fast i ett boende man inte känner sig trygg med.

Värst är situationen i det ”utsatta” områdena Skäggetorp, Ryd och Berga som länge fungerat som avstjälpningsplatser för denna och tidigare regeringars expansiva migrationspolitik. Kriminella invandrargäng med bas i de olika områdena ligger i fejd med varandra och konflikterna manifesterar sig regelbundet i väpnade uppgörelser på öppen gata

Kommunalråd ropar på nationell hjälp

Niklas Borg (M) är kommunstyrelsens ordförande i Linköping och bekräftar för TV4:s reporter att situationen är precis så allvarlig där människor bland annat inte längre vågar gå till affären och handla.

– Det är en utveckling som vi måsta göra allt vi kan för att få stopp på, konstaterar Borg och vill nu att regeringen och Polismyndigheten centralt griper in och skickar polisära förstärkningar till Linköping för att återta kontrollen över staden från gängen.

Förebilden för kommunalrådet är operation Rimfrost som genomförts i bland annat Malmö. Borg hoppas att en liknande polisiär satsning i Linköping ska få bukt med den invandringsrelaterade gängkriminaliteten.

Initiativ av det slaget har emellertid endast haft en begränsad effekt där de prövats – de väpnade uppgörelserna har oftast bara flytta på sig en bit geografiskt och 2021 blev ett nytt rekordår i antal gängskjutningar.

Niklas Borg säger vidare att man i Linköping lagt ”rekordstora resurser” på att få kontroll på situationen, bland annat på att försöka stoppa nyrekryteringen av unga in i den gängkriminella värden. Hittills dock med nedslående resultat givet att läget i Linköping nu beskrivs som värre än någonsin.

Polisen erkänner att man misslyckats trots ”fantastiskt arbete”

TV4 har även talat med Jan Staf som är kriminalkommissarie hos polisen i Östergötland med ansvar för grova brott. Han vittnar om att man från den lokala polisens sida gör allt man kan för att trycka tillbaka de invandrarkriminella gängen men erkänner samtidigt att man än så länge inte har lyckats. Inte ett enda av förra årets gängmord har exempelvis klarats upp.

– Poliserna ute på gator och torg och inne på poliskontoren genomför ett fantastiskt arbete varje dag. Sen är det ju så att alla ärenden leder inte till åtal men vi gör allt vad vi kan för att de absolut grövsta brotten ska kunna leda fram till en fällande dom.

Tre gängkriminella migranter åtalas för mordförsök

De tre män som står åtalade i den rättegång som inleddes på tisdagen tillhör samtliga Linköpings gängkriminella miljö. Alla tre har utomvästlig invandrarbakgrund och två av dem har utländskt medborgarskap, i Somalia respektive Myanmar. De är födda 2001, 2002 respektive 1996.

Samtliga är tidigare dömda för narkotikabrott. En av de åtalade har tidigare omhändertagits för rehabiliterande ungdomsvård som dock inte varit framgångsrik såtillvida att den förmått honom att lämna brottets bana för ett hederligt och skötsamt liv.

Så här sade åklagaren och förundersökningsledaren i målet, Emma Högström, när hon beslöt väcka åtal:

– Min uppfattning är att utredningen visat att inblandade personer rör sig i en miljö som kan kopplas till kriminella grupperingar.

En viktig del i bevisningen i målet är en film av mordförsöket som ett vittne till händelsen tagit med sin mobiltelefon. Samtliga tre åtalas även för grovt olaga hot.