Under fjolåret spenderade miljöförvaltningen i Stockholms stad hundratals timmar på att inspektera livsmedel i Årsta partihallar. Det handlar bland annat om försäljning av livsmedel som passerat sista förbrukningsdag eller bäst före-datum med mycket god marginal, hygienbrister och mat som köpts in från oregistrerade livsmedelsföretag.

Enligt miljöförvaltningen har man sedan tidigare känt till att vissa små företag i Årsta haft stora brister i sin hantering och dokumentation av livsmedel.

Sedan några år tillbaka har man haft särskilt fokus på just Årsta partihallar där man bland annat stött på fusk med ommärkning och ompackning av utgångna varor. I vissa fall har bäst före-datum förlängts med flera år och tio år gammalt kött på burk sålts.

Vid de tre tillfällen kontrollerna genomfördes uppvisade 16 av 23 verksamheter avvikelser, vilket motsvarar 70 procent. I hälften av fallen var bristerna så pass allvarliga att det ledde till sanktioner.

Svart marknad och brottslighet

Man påträffade även förfalskad dokumentation som skickats in till miljöförvaltningen och vad man misstänker är stöldgods. Det sistnämnda tror man kan vara en del av den svarta ekonomin som skapar en snedvriden konkurrens och vilseleder konsumenter.

Inspektörerna bedömer att det finns en stor risk för att osäkra livsmedel kommer ut på marknaden och negativt påverkar Stockholms invånares hälsa.

De finansiella förlusterna kopplade till livsmedelsbedrägerier i Sverige beräknades till nio miljarder kronor 2019.