På 1960-talet investerade den det socialdemokratiska partiet närstående fackliga paraplyorganisationen LO stora summor av medlemmarnas pengar i två lyxiga semesteranläggningar i Italien – Riva del Sole och La Serra. Där kunde fackpamparna lapa sol och dricka paraplydrinkar vid poolen efter att hemma i Sverige förtjänstfullt slagit näven i bordet mot de utsugande arbetsgivarna. 2014 bestämdes dock att en av anläggningarna, La Serra, pittoreskt belägen vid Neapels kust, skulle säljas. Värdet uppskattades till 140 miljoner kronor. Men LO sålde hela rasket för 4,1 miljoner. Köparen – en affärsman med djupa försänkningar i den napolitanska maffian, Camorran.

Att fackliga organisationer är nära lierade med maffian är inget ovanligt, utan mer regel än undantag i många länder, bland annat USA eller, som i det aktuella fallet, Italien. Facket i Sverige är emellertid inte känd för den sortens kopplingar. Vilka kontakter i den vägen semestrande svenska fackpampar odlat är emellertid höljt i dunkel. Affären väckte uppmärksamhet när den genomfördes och nu åtta år senare har den blivit föremål för ett rättsligt efterspel både i Italien och Sverige.

Förundersökning inledd om LO-affär i Italien

För någon vecka sedan togs hela La Serra-anläggningen i beslag efter en begäran av åklagarmyndigheten i staden Santa Maria Capua Vetere, en bit norr om Neapel. I ett pressmeddelande i anslutning till att en förundersökning inletts skriver myndigheten att affären med svenska LO genomförts, dels med hjälp av falska rapporter där anläggningens värde avsiktligt kraftigt underskattades och dels med pengar härrörande från organiserad brottslighet.

Delar av finansiering ska också ha skett genom en rundgång av kapital som påminner om den i Sverige uppmärksammade Trustorhärvan. Köparen ska ha sålt delar av La Serra-anläggningen innan han köpt och var ägare till den och sedan betalat för köpet med intäkterna från försäljningen.

LO förnekar kännedom – duckar frågor

Det framstår som osannolikt att detta kunde ske utan LO:s vetskap men den svenska fackjätten slår ifrån sig och vill inte kommentera misstankarna med hänvisning till att man betraktar affären som ett avslutat kapitel.

– För vår del är det här avslutat efter vår försäljning. Vad som därefter hände, det är klart att det var olyckligt, men det hände efter att vi hade slutfört försäljningen, hävdar LO:s pressekreterare Jens Lundberg.

På en direkt fråga om varför LO tillät att tomter styckades av och såldes av anläggningens köpare innan han förvärvat La Serra hävdar Lundberg att ”det skedde utan att vi visste om det”.

2018 kommenterade LO:s kanslichef Annika Nilsson den för medlemmarna usla affären i Affärsvärlden med att verksamheten inte gått runt ekonomiskt och att det var skälet till att La Serra avyttrades. Varför det skedde till en bråkdel av marknadsvärdet förklarades däremot inte.

Lång rad oegentligheter och missförhållanden

Andra frågor som inte besvarats är varför LO medan man ägde verksamheten inte gjorde något åt alla de oegentligheter som det regelbundet larmades om försiggick på La Serra. Dessa var väl kända inom organisationen ända upp till styrelsen inklusive dåvarande LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin. De uppmärksammades även i svensk media. Missförhållandena anses starkt ha bidragit till att verksamheten visade röda siffror genom att gästerna flydde och om de åtgärdats hade Nilssons säljargument fallit.

När det gäller den Cammora-kopplade köparen är denne också misstänkt för fortsatta brott relaterade till La Serra. Semesterbyn är klassad som hotellanläggning och de 220 bungalower som finns på området får enligt italiensk lag därför inte säljas var för sig. Men det har köparen ändå gjort – först alltså enligt Trustor-modellen för att få in kapital till att köpa La Serra av LO och sedan efter att han blivit ägare till anläggningen.

Olaglig avstyckning ett år innan försäljningen

Trustor-varianten ska ha satts i verket redan ett år innan försäljningen och LO:s förnekande av kännedom om detta ifrågasätts utifrån uppgifter att det redan 2013 anlände personer till La Serra som till administrationen hävdade att de köpt bungalower på området som de nu skulle ta i besittning. Att detta anmärkningsvärda inte skulle ha nått fram till LO i Sverige menar man framstår som ytterst märkligt. Enligt en uppgift ska anläggningens dåvarande platschef ha fått instruktioner om att lägga locket på och säga till alla som ställde frågor om vad som pågick att ”det inte är sant”.

Frågetecken finns också kring LO:s påståenden om att man gjorde en gedigen bakgrundskontroll av köparens företag av att det inte hade kopplingar till organiserad brottslighet. Det har framkommit dels att företaget var helt nybildat inför köpet av La Serra och därför saknade historik att granska och dels att LO i avsaknad av sådan (medvetet?) valde att inte kontrollera bakgrunden för den person som stod som enda ägare till det nystartade företaget – en person med välkända kopplingar till maffian.

Ingen vet i dagsläget vilka fler obekväma uppgifter om den svenska Landsorganisationens del i de olagliga och maffiakopplade affärerna som kan komma i dagen i samband med den förundersökning som just nu pågår hos den italienska åklagarmyndigheten.