Efter att Socialdemokraternas egen trollfabrik avslöjats är statsministern bekymrad. ”Det är viktigt”, säger Löfven.

Efter att en Twitteranvändare uppmärksammat oegentligheter kring ett Twitterkonto, och bland andra Samhällsnytt granskade fallet närmare och kunde presentera ytterligare detaljer, uttrycker man från Socialdemokraterna – varifrån trollkontot ifråga härstammade – oro över användningen av falska konton på sociala medier.

Kontot hade som syfte att sprida en kritisk bild av Sverigedemokraterna och två S-medarbetare utreds nu för inblandning i härvan.

Enligt Ulf Bjereld, socialdemokratisk debattör och ordförande för S-organisationen Tro och solidaritet, måste frågan om hur sociala medier används i valrörelsen tas upp på partiledarnivå.

– Ja jag tycker att partiledarna borde samlas för att diskutera detta. Det skulle sända en stark signal in till respektive sympatisörer, och kanske även till anställda, om vad som är tillåtet och inte. Det skulle också sända en skarp signal till väljarna att vi står för värdighet och rent spel i politiken.

Bjereld får medhåll av statsminister Stefan Löfven (S).

– Det tycker jag absolut är nånting vi ska diskutera. Vi har en diskussion mellan partiledarna överlag om valrörelsen. I det ligger absolut ett åtagande för oss som partier att agera på ett moraliskt oantastligt sätt. Det är viktigt.