Den pressträff som Stefan Löfven skulle ha hållit på måndagen för att redovisa resultaten av sina regeringsförhandlingar är inställd. Detta efter att riksdagens talman, Andreas Norlén gett S-ledaren förlängd tid att försöka få till stånd ett regeringsalternativ som kan tolereras av riksdagen.

Löfven erkänner i en skriftlig kommentar till TT att han ännu inte nått några resultat och behöver mer tid, vilket han alltså fått beviljat. Att så skulle ske var enligt de flesta bedömare väntat.

Tidigast på onsdag morgon väntas några nya besked om hur arbetet med regeringsbildningen framskrider. Men Löfven kan komma att få ytterligare förlängt av talmannen, och det är osäkert om S-ledaren överhuvudtaget kan slutföra uppdraget och i stället tvingas meddela Norlen att han ger upp.

Både Centerpartiet och Liberalerna har gett Löfven vissa löften att stödja honom som statsminister och regeringsbildare, under förutsättning att den regeringen bedriver en betydligt mer högerinriktad politik vars innehåll överlämnades i form av kravlistor. Kraven är dock så marknadsliberalt långtgående att få tror att en rödgrön regering kan tänkas gå med på dem