Ungern och Polen har lagt in veto mot EU:s så kallade coronafond och långtidsbudget. Detta för att man vägrar gå med på krav man menar skulle minska ländernas självbestämmande. Oacceptabelt menar statsminister Stefan Löfven (S).

På torsdagen sammanträdde riksdagens EU-nämnd och statsminister Stefan Löfven inför EU-toppmötet senare samma dag.

Ungern och Polen är kritiska till en regel som möjliggör att stoppa pengar till medlemsländer som ”underminerar grundläggande demokratiska principer”. Med sina veton hoppas länderna på att kunna ändra den godtyckliga regeln.

”När det här förslaget går igenom kommer det inte att finnas några hinder för att knyta medlemsstaternas del av gemensamma medel till stöd för migration och använda ekonomiska medel för att utpressa länder som är migrationsmotståndare”, skriver den ungerske premiärminister Viktor Orban i ett uttalande.

Pressas av Sydeuropa

Ungern och Polen pressas hårt av framför allt de länder i Sydeuropa som väntar på de mångmiljardbidrag som utlovats efter pandemin. Samtidigt förbereds alternativa sätt att gå runt de två länderna genom att exempelvis göra coronastödet till ett samarbete endast för de övriga nationerna.

Under EU-nämndens sammanträde lovade Löfven ledamöterna att ”inte backa” för ländernas önskemål om självbestämmande.

– Vi backar inte. Vi står upp för uppgörelsen och jag bedömer att 25 medlemsländer står bakom, sade Stefan Löfven.