På onsdagen stod det klart att misstroendeförklaringen några veckor tidigare och de åtföljande av talmannen utdelade sonderingsuppdragen inte resulterade i någon förändring – Sveriges statsminister fortsätter att heta Stefan Löfven. När han på fredagen presenterade sin nya regering kunde det konstateras att det inte heller blir några förändringar här, utan att det är samma klunga statsråd som fortsätter.

Den enda förändring som sker i Löfvens kabinett jämfört med före avsättningen är att näringsminister Ibrahim Baylan (S) permanent tar över landsbygdsfrågorna efter att landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) avgick för att kunna delta i onsdagens votering om Löfvens återkomst tom statsminister.

Avgången berodde i sin tur på att en socialdemokratisk stol en tid gapat tom i riksdagen sedan Sara Heikkinen Breitholtz sjukskrev sig efter att ha krockat sin bil med en buss i misstänkt drogpåverkat tillstånd. Polisutredningen lades dock ned för en vecka sedan då åklagare menar att det inte går att motbevisa Heikkinen Breitholtz påstående att hon intagit det narkotikaklassade preparatet efter att hon krockat.

Det har spekulerats i att Jennie Nilsson skulle återta sin tidigare ministerpost efter gästspelet i riksdagen för att rädda kvar sin partiledare på statsministerposten, men så ser det alltså inte ut att bli. Skälet tros vara att Nilsson åter kan komma att behövas i höst när Löfven ska försöka få sin budget godkänd, något som förutspås kunna bli svårt. Om det inte lyckas har Löfven hotat med att avgå, vilket i så fall skulle utlösa en ny regeringskris och eventuellt ett extra val.

Genom att Baylan fortsatt tar över landsbygdsfrågorna får han en av de centrala rollerna i att hålla ihop regeringen det kommande dryga året fram till valet. Annie Lööf (C) har för att hennes parti ska fortsätta agera stödhjul åt Socialdemokraterna krävt reformer som stärker äganderätten för skogsägare och som luckrar upp reglerna för strandskyddet. Det är krav som Miljöpartiet sagt blankt nej till och som kan bli en svår nöt att knäcka när beslut ska fattas.

Nu väntar så kallad skifteskonselj, den procedur på slottet då ministrarna tågar till slottet för att under kungens överinseende formellt tillträda som regering.