Igår rapporterade mer eller mindre Sveriges samlade media att november 2020 är dödligast sedan spanska sjukan. Men jämförelsen får nu skarp kritik.

SVT, SkD, Affärsvärlden, Omni, SvD – det är bara några av alla de svenska tidningar som igår skrev om att november 2020 är dödligast sedan spanska sjukan, som härjade 1918. Så här skrev bland annat SVT:

November 2020 var den dödligaste novembermånaden på över 100 år, enligt preliminär statistik från SCB som fått information om totalt 8 088 dödsfall.

– Det är det högsta antalet dödsfall som uppmätts under en novembermånad sedan 1918, vilket var året då spanska sjukan bröt ut, säger Tomas Johansson, på SCB. Överdödligheten är än så länge begränsad till grupperna 65 och äldre.

Men SCB skriver själv den 14 december att dödligheten var högre i november 2010:

I relativa tal dog 77,9 personer per 100 000 invånare i november i år. Det är det högsta antalet avlidna i förhållande till befolkningens storlek i november sedan 2010. Då dog 79,2 personer per 100 000 invånare i november.

Och nu får jämförelsen hård kritik för att inte ta befolkningens storlek i beaktande.

Åtta gånger mer dödlig

Den spanska sjukan tog 34 374 liv i Sverige. Samtidigt var Sveriges befolkning vid den tiden 5 813 850 enligt SCB:s statistikdatabas. Skulle lika många dött som en andel av befolkningen idag skulle det motsvara 61 358 personer eftersom Sveriges befolkning i oktober 2020 är 10 377 781.

Men den nuvarande officiella siffran av antalet döda i eller med corona är långt mindre: 7 514 i skrivande stund. Det innebär alltså att Spanska sjukan var åtta gånger dödligare jämfört med vad corona officiellt sägs vara i år. Även om man utgår från siffran 8 088 är det stor skillnad: då skulle spanska sjukan fortfarande vara 7,5 gånger dödligare.

Tycker du denna granskning av svensk media är intressant? Glöm då inte att skicka en donation genom formuläret nedan!

Nu menar många att jämförelsen som görs i svensk media hatar betydligt:

Kritiken mot vad som betraktas som missvisande från media är hård:

Underliggande dödsorsak oklar

Samtidigt har de rapporterade dödsfallen som hänförs till corona fått kritik. Detta är bland annat något som Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet, skrev i Läkartidningen i augusti.

Vissa har slutat säga »till följd av covid-19« och övergått till »med covid-19«. Med en medianålder för de som dött på 84 år, de flesta med andra sjukdomar, kan man utgå ifrån att covid-19 i många fall endast har varit en bidragande dödsorsak.

En analys i Östergötland visade att endast 15 procent av dödsfall med covid-19 utanför sjukhus kunde anses vara direkt orsakade av covid-19 [1].

Samma fråga ställde en Elisabet Englund, vid Patologen i Lund och utomlands existerar samma problem, vilket kan läsas mer om i denna länk: ”Coronarestriktionerna skadar mer än de hjälper”.

Även utomlands pågår en liknande diskussion, bland annat i the Conversation där man frågar sig om de som dog gjorde det med eller av corona.

LÄS MER: Är dödsfallen i corona överdrivna? Media tillbakavisar slutsatser från CDC- studie

Tyckte du denna granskning av svensk media var intressant?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.