Anstalten Storboda norr om Stockholm har specialiserat sig på inlåsning av våldsamma och kriminella invandrare som ska utvisas ur landet. I en artikel på Kriminalvårdens webbplats och personaltidning berättar man om hur man löst ordningsproblemen på anstalten genom att ge de intagna datorer med Internet, sociala medier och Skype och tillgång till kurser i yoga, friskvård, basket, bakning, matlagning, schackspel och konstnärligt skapande.

De ordningsproblem som åsyftas är vandalisering och grovt våld mellan intagna och mot personalen. Men sedan man utrustat anstalten med alla moderna bekvämligheter och gjort den mer lik en retreat uppges det vara lugnare. Man får också färre klagomål från de intagna som tidigare tyckte att det var störande med de många larmen i samband med våldsincidenter.

På väggarna i ett av de största rummen hänger tolv storbildsskärmar anslutna till lika många datorer. Där tittar de intagna på YouTube-klipp, skypar med anhöriga i hemländerna och skriver på sociala medier.

En av dem är Hussein som säger att han blir mycket gladare när han får lyssna på hip-hop och skypa med sin bror i Iran. Vad han gjort sig skyldig till för att hamna på Storboda uppges inte.

Allmänt handlar det dock om personer dömda för grova brott och/eller som varit våldsamma på andra förvar de vistats på i avvaktan på utvisning – ”ett klientel av yngre män som hela sitt liv tagit sig fram med våld och hot”, som Kriminalvårdschef Petter Wåhlberg formulerar det när han intervjuas i artikeln.

På Storboda vill man dock mer se dem som offer:

”De som sitter här är unga män med spruckna drömmar. Alla bär på en tung historia” skriver Kriminalvården i artikeln. Mikael Skaldeman som är kriminalvårdsinspektör och ansvarar för en av avdelningarna på Storboda förklarar att det handlar om att ”säkerställa ett värdigt återvändande för personer som inte har rätt att vara här” och att ”stödja dem i återvändandet”.

– Samtliga i personalen anstränger sig för att hitta vettig sysselsättning och aktiviteter för att uppfylla de förvarstagnas grundläggande rättigheter, berättar Skaldeman.

Ibland kan vistelsen på Storboda bli lång skriver man. Det kan till exempel gälla om den som ska utvisas inte samarbetar eller har ljugit om vilket land han kommer ifrån. Då är det bra att det finns ett rikt utbud av aktiviteter på anstalten. Bland de som nämns i artikeln återfinns yoga, friskvård, basket, bakning, matlagning, schackspel och konstnärligt skapande.

Det råder ingen brist på klienter på Storboda. Det är alltid fullbelagt med personer som ska utvisas.

I sociala medier ställs frågan om det inte är lite för mycket att belöna de oftast grovt kriminella med samtidigt som något motsvarande inte erbjuds brottslingarnas offer.