KRÖNIKA Moderaterna går nu ut i Aftonbladet och slår sig för bröstet och anklagar Socialdemokraterna för att ha ”mörklagt statistik” om invandrares sexualbrott. Vad varken Aftonbladet eller Tobé vill berätta är att Moderaterna själva hindrade att ny statistik på området togs fram.

Till Aftonbladet säger Tobias Tobé:

För det första att våga erkänna att de existerar, och inte försöka mörklägga statistik som regeringen Löfven har försökt .

Vad Tobé dock inte vill säga är att han och hans eget parti aktivt motverkat sådant statistik under minst åtta år.

Redan den 5 oktober 2011 lade Sverigedemokraternas Thoralf Alfsson samt undertecknad en motion till Sveriges riksdag där vi krävde att Brå skulle ta fram en ny rapport om invandrares brottslighet:

Det är av stor vikt att beslutsfattare och lagstiftare har adekvata underlag för att fatta riktiga och effektiva åtgärder mot brottslighet och brottsförebyggande åtgärder. Därför anser vi att det är hög tid att ge Brå i uppdrag att genomföra en ny studie av hur brottsligheten bland svenskar och invandrare och invandrares barn utvecklats sedan senaste studien.

När denna motion kom upp till behandling i Riksdagen – samtidigt som Moderaterna satt i regering på bland annat justitieministerposten – vägrade de agera. När ärendet skulle röstas om i Riksdagen den 19 december 2011 röstade Moderaterna på följande sätt (nej betyder alltså ja till motionen):

I den debatten frågade en av moderaternas ledamöter, Krister Hammarbergh i justitieutskottet, ”till vilken nytta” mer statistik kunde vara:

de enda nya förslag som de egentligen kommer fram till är att man ska börja göra någon form av släktdiagram statistiskt över brottslingar för att konstatera vilken nationalitet den eventuella brottslingens mormor hade. Då undrar jag: Till vilken nytta och för vilka resurser?

2012 lade Erik Almqvist en motion med följande innebörd:

att Brottsförebyggande rådet ska ta fram mer omfattande statistik om misstänktas och dömdas bakgrund

2013 lade SD ytterligare en gång en motion i ärendet med samma resultat, där inget annat parti stödde SD:s förslag:

I en annan motion som jag själv la åren 2011, 2012 och 2013  efterlyste jag fördjupad möjlighet att samla in information om invandrares brottslighet:

att ändra berörda lagar för att möjliggöra analys av ursprungsnationalitet även inom den grupp som har svenskt medborgarskap

Även denna gången var Moderaterna ointresserade:

Under min tid i justitieutskottet la vi även in i våra budgetförslag extra medel just för att ta fram mer och bättre statistik om invandrares brottslighet.

Brottsförebyggande rådet, den statliga myndighet som bland annat har hand om statistik kring kriminalitet, kan utföra undersökningar på beställning av endera av två parter: sig själva eller regeringen.

Under de åtta år 2006-2014 som moderaterna satt i regering gjordes alltså ingenting för att få fram ny statistik om invandrares brottslighet, trots att Moderaterna uppmärksammades av Sverigedemokraterna. Under dessa åtta år satt dessutom Tobias Tobé i Riksdagen.

En sökning på Google på ”moderaterna rapport invandrares brottslighet” mellan åren 2010 till 2016 ger inte några resultat där Moderaterna verkar ha ändrat sig.

Expressen skrev den 25 februari 2017 en artikel med rubriken ”Sprickan om invandrare och brottsligheten” där det konstaterades att ”SD vill ha en ny utredning liksom enstaka M- och C-ledamöter. Men regeringen säger nej.”.

SD var alltså det enda parti som så sent som 25 februari 2017 ville ha en ny rapport om invandrares brottslighet. I Expressen-artikeln ställs också frågor till partiernas representanter i utskottet och det enda parti som svarade ja på frågan: ”Behövs det en ny studie” var SD.

Enligt Aftonbladet var det först i november förra året som Moderaterna slutligen ändrade sig.

Ändå säger alltså Tobias Tobé följande:

Jag tycker att det funnits en ängslighet från både regeringen Löfven och Brå kring den här frågan. Det är pinsamt att man har fått backa så mycket att man till slut går med att göra en sån här kartläggning, säger Tomas Tobé (M).

Det finns två frågor man bör fundera över här:

1) Varför gör inte gammelmedia sin plikt och upplyser sina läsare om Moderaternas hyckleri? Istället producerar de valreklam för M trots att de alltid och dessutom relativt nyligen varit emot sådant statistik. Är det inte relevant för läsarna att veta?

2) Hur kan man som moderat se sig själv i spegeln? Det är ju höjden av hyckleri att inte bara låtsas som man alltid tyckt något som man aldrig tyckt, utan till och med slå sig för bröstet och basunera ut ens nya hållning, trots att man varit den största bromsklossen själv?

Ingen skam i kroppen. Alls. Sammanfattar väl Moderaterna rätt väl.