”Sverige behöver en genomtänkt och hållbar migrations- och integrationspolitik”, meddelar allianspartierna utom Centern.

Efter att Annie Lööf nyligen meddelade att Centerpartiet avser stödja regeringens förslag om att ge 9 000 ”ensamkommande flyktingbarn” en ny chans att stanna i Sverige, gjorde Sverigedemokraterna klart att man ville försöka få förslaget återförvisat – något som skulle vara möjligt tillsammans med Moderaternas riksdagsledamöter.

Istället för att stödja Sverigedemokraternas förslag om återremiss, gör Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på fredagen ett gemensamt utspel om att man istället tänker begära att konstitutionsutskottet bereds tillfälle att yttra sig om förslaget.

”Bra att M, KD och L också vill att KU ska titta på ärendet. Vi har som bekant redan anmält dit. Om FiU [finansutskottet] väljer att köra över begäran om yttrande bör de rimligen stödja vår återförvisning – vilket kan göras även till annat utskott än det först beredande”, twittrar Paula Bieler (SD).